tin tức-sự kiện

Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II, năm học 2018 – 2019

Thực hiện Công văn số 527/PGDĐT-GDTH ngày 23 tháng 04 năm 2019  về việc Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân; và kế hoạch số 35/KH-TTH củaTrường Tiểu học xã Phú Phúc về  Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II, năm học 2018 – 2019 với các môn cụ thể như sau:

  • Khối lớp 1, 2: Kiểm tra 2 môn Tiếng Việt và Toán. Các trường học chương trình Tiếng Anh phonics kiểm tra thêm môn Tiếng Anh (theo kế hoạch của VPBOX);
  • Khối lớp 3 kiểm tra 3 môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh;
  • Khối lớp 4, 5: Kiểm tra 5 môn: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử - Địa Lý và Tiếng Anh;
  • Kiểm tra môn Tin học cho học sinh các khối lớp 3, 4, 5 được học Tin học.

         b) Đề kiểm tra

  • Môn Tiếng Anh lớp 3, 4, 5: Kiểm tra theo đề của Sở Giáo dục và Đào tạo 3 kỹ năng (nghe, đọc, viết); các trường chuấn bị nội dung phần kiểm tra nói.
  • Môn Tiếng Anh lớp 1, 2 kiểm tra theo đề do VPBOX ra.
  • Môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử - Địa lý và môn Tin học do Hiệu trưởng các trường tổ chức ra đề.

           Với mục đích đánh giá kết quả giáo dục của học sinh sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục phố thông cấp tiểu học và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh đã đạt được đến cuối học kỳ II, năm học 2018-2019

          Căn cứ kết quả kiểm tra, giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh trong những năm tiếp theo. Nhà trường rút ra được những mặt mạnh, yếu từ đó đề ra hướng khắc phục trong công tác chỉ đạo chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

           Kì kiểm tra định kì cuối học kì 2 năm học 2018-2019 đã diễn ra an toàn, đúng quy chế. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

   

 

Tác giả: TH xã Phú Phúc

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019