tin tức-sự kiện

Phong trào kế hoạch nhỏ năm học 2018-2019
 

Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018– 2019; Thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên đội trườngTiểu học xã Phú Phúc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”tới 100% đội viên, thiếu niên nhi đồng trong toàn Liên đội tham gia. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thiếu nhi thông qua các hoạt động phong trào, giáo dục ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, trách nhiệm cộng đồng, qua đó góp phần thúc đẩy thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích xã hội.

Sau đây là một số hình ảnh thầy và trò trường Tiểu học xã Phú Phúc tham gia thu gom vỏ lon và giấy vụn thực hiện phong trào:

Tác giả: TH xã Phú Phúc

Xem thêm

BÀI MÚA TẬP THỂ CỦA HS NĂM HỌC 2018-2019
SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG KG NĂM HỌC 2018-2019
Tiết mục đơn ca 'Cò lả'-dân ca Đồng bằng Bắc Bộ
TIẾT MỤC MÚA 'VUI ĐẾN TRƯỜNG' - KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
HOẠT ĐỘNG NGLL NĂM HỌC 2018-2019 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PHÚ PHÚC