tin tức-sự kiện

Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường Tiểu học xã Phú Phúc năm học 2018-2019

 

Căn cứ Kế hoạch số 874/KH-PGDĐT-GDTH ngày 29 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường năm học 2018-2019;

Căn cứ kế hoạch số 30/KH-TTH ngày 16 tháng 04 năm 2018 của trường Tiểu học xã Phú Phúc về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 04năm học 2018-2019;

Ngày 23/04/2019, trường Tiểu học xã Phú Phúc tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường. Thành phần: Giáo viên các trường Tiểu học Phú Phúc, Nhân Hoà, Nhân Hậu, Tiến Thắng và cán bộ quản lý các trường trong cụm.

          Nội dung của buổi sinh hoạt chuyên môn:

  • Giáo viên cơ bản: Dự giờ mỗi nhóm 2 tiết ôn tập (1 tiết Toán, 1 tiết Tiếng Việt chương trình buổi 2); các giải pháp để phụ đạo, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn trong học tập, chưa hoàn thành môn học; hướng dẫn học sinh luyện tập; giải pháp để nâng cao chất lượng đại trà; nhận diện và hiểu đúng các bài tập ở mức 4; những khó khăn gặp phải trong năm học và đề xuất kiến nghị.
  • Giáo viên Mỹ thuật, Âm nhạc: Dự giờ mỗi nhóm 2 tiết, các tiết dạy thực hiện theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; trao đổi, thảo luận việc tổ chức các câu lạc bộ trong trường học; việc tổ chức các sân chơi cấp trường nhằm phát triển năng lực học sinh; những khó khăn gặp phải trong năm học và đề xuất kiến nghị.
  • Giáo viên Thể dục: Dự giờ 2 tiết, các tiết dạy thực hiện theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; trao đổi, thảo luận việc tổ chức các câu lạc bộ trong trường học; việc tổ chức các sân chơi cấp trường nhằm phát triển năng lực học sinh; kinh nghiệm tổ chức đánh giá thể lực học sinh theo quyết định số 53/2008/QĐ-BGD-ĐT; những khó khăn gặp phải trong năm học và đề xuất kiến nghị.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường:

Tác giả: TH xã Phú Phúc

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019