tin tức-sự kiện

Hoạt động trải nghiệm giáo dục ATGT năm học 2018-2019

       Căn cứ Công văn số 274/PGDĐT-NGLL ngày 04/03/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc triển khai công tác giáo dục An toàn giao thông năm 2019; Căn cứ kế hoạch kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 trường Tiểu học xã Phú Phúc

       Thực hiện Kế hoạch của trường Tiểu học xã Phú Phúc triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2019, Hôm nay ngày 18/3/2019, tại sân trường Trường tiểu học xã Phú Phúc đã tổ chức triển khai hoạt động trải nghiệm giáo dục An toàn giao thông trong trường học năm 2019. Về dự buổi hoạt động trải nghiệm có các thầy cô giáo, nhân viên và tất cả học sinh khu A về dự đông đủ.

         Hoạt động trải nghiệm giáo dục An toàn giao thông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời giáo dục cho các em Đội viên, nhi đồng ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông năm 2019 với chủ đề: “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Các Phụ Huynh HS và con em mình chấp hành luật ATGT cho người đi và ngồi trên xe máy

 

 

Tác giả: TH xã Phú Phúc

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019