tin tức-sự kiện

KH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM 2018-2019 CỦA PGDĐT

Căn cứ Công văn số 939/SGDĐT-GDTH ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND huyện Lý Nhân về việc tổ chức hoạt động hè và xây dựng cơ sở vật chất trường học năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 539/KH-GDĐT-GDTH ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019 cấp Tiểu học,

 Trường Tiểu học Phú Phúc xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 - 2019

Tác giả: TH xã Phú Phúc

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019