tin tức-sự kiện

Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2019-2020

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Thực hiện Công văn số 2252/PGDĐT-GDTH ngày 26/9/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp Tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân;

          Kế hoạch số 47/KH-TH ngày 30/9/2019 của trường Tiểu học xã Phú Phúc: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2019-2020.

Hội thi diễn ra từ ngày 11/10/2019 đến ngày 15/11/2019 trong đó mỗi giáo viên thực hành thi giảng dạy 2 tiết (1 tiết Toán hoặc tiếng Việt và 1 tiết TNXH hoặc Khoa học có áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột hoặc tiết đạo đức - giáo dục lối sống) trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Đối với giáo viên dạy các môn học khác mỗi giáo viên  thực hành thi giảng dạy 2 tiết theo chuyên môn.

 Hội thi là một đợt sinh hoạt chuyên môn nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện tốt Chương trình giáo dục tiểu học hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học;

             Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; tạo điều kiện cho giáo viên nhà trường nâng cao năng lực chuyên môn. Qua Hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và của toàn ngành;

           Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;

 Thông qua Hội thi cấp trường, nhà trường lựa chọn giáo viên xuất sắc tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện;

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được từ hội thi:

Tác giả: TH xã Phú Phúc

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019