SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019
  

Tổ chức

  • Ban giám hiệu

  • Địa chỉ: Xóm 5 Xã Phú Phúc - Lý Nhân - Hà Nam
  • Email: c1nhanphuc@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513876580
TT Thông tin
1
Họ tên: NGÔ ĐỨC HẢI
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: ngoduchai7@gmail.com
Điện thoại: 01644834330
2
Họ tên: TRẦN THỊ HUỀ
Vị trí: Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn
Email: TTHUE75C1NPC@HANAM.EDU.VN
Điện thoại: 01233734777