SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
2304/KHPGDĐT-GDTH
V/v tổ chức hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi c... Chi tiết
2019-10-03
2133/KH-PGDĐT
V/v công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục đ... Chi tiết
2019-09-16
2127/PGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2019-09-13
1358/SGDĐT-GDTrH
V/v thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019-2... Chi tiết
2019-07-25
1391/QĐ-UBND
V/v ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019... Chi tiết
2019-07-19
663/PGDĐT-TĐKT
V/V hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng cuối... Chi tiết
2019-05-14
625/PGDĐT-GDTH
V/V hướng dẫn công tác tháng 5 năm học 2018-2019... Chi tiết
2019-05-02
08/KH-UBND
Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2019... Chi tiết
2019-01-10
21/PGDĐT-GDTH
V/V hướng dẫn công tác tháng 1 năm 2019 cấp ... Chi tiết
2019-01-04
19/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn kiểm tra định kì cuối học kì... Chi tiết
2019-01-04
19/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn kiểm tra định kì học kì 1 năm học... Chi tiết
2019-01-04
1715/SGDĐT-VP
v/v hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học năm ... Chi tiết
2018-10-11
1653/SGDĐT-TCCB
V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao ý th... Chi tiết
2018-10-02
KH/KH-THH
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI ... Chi tiết
2018-10-02
KH/KH-TTH
KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM HỌC... Chi tiết
2018-10-02
868/TB-GDĐT
V/V đón đoàn kiểm tra công tác quản lý dạy... Chi tiết
2018-09-27
44/KH-TTH
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính t... Chi tiết
2018-09-26
859/KH-PGDĐT
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-09-24
840/PGDĐT-GDTH
V/V hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm họ... Chi tiết
2018-09-21
1509/SGDĐT-GDTH
v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục ti... Chi tiết
2018-09-11
1508/SGDĐT-CTTT
v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2018-09-11
1498/SGDĐT-CTTT
V/V hướng dẫn thực hiện giáo dục chính trị v... Chi tiết
2018-09-10
1492-SGDĐT-CTTT
v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTC, hoạt ... Chi tiết
2018-09-10
1476/KH-SGDĐT
Kế hoạch thi đua khen thưởng ngành giáo dục năm... Chi tiết
2018-09-07
1474/SGDĐT-GDTXCN
v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 201... Chi tiết
2018-09-06
1466/SGDĐT-TTr
v/v hướng dẫn kiểm tra công tác nội bộ năm h... Chi tiết
2018-09-05
10/CT-UBND
Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ng... Chi tiết
2018-08-31
896/CT-UBND
V/V RÀ SOÁT CÁC ĐIỀU KIỆN CSVC CHUẨN BỊ CHO NĂM... Chi tiết
2018-08-29
1414/HD-SGDĐT
v/v triển khai một số hoạt động đầu năm học... Chi tiết
2018-08-27
1231/QĐ-UBND
BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-201... Chi tiết
2018-07-16
36/2017/TT-BGDĐT
Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với c... Chi tiết
2017-12-28
22/2016/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ 22 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU C... Chi tiết
2016-09-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20