Điểm báo

KẾ HOẠCH HỘI THI

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 cấp Tiểu học ngày 26 tháng 9 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Trường Tiểu học Phù Vân xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018 và kế hoạch tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2017-2018.

Tác giả:

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường