Điểm báo

Thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam trong năm học 2016-2017

Tin tức:

Thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam trong năm học 2016-2017:

Năm học 2015-2016 trường Tiểu học Phù Vân chỉ đạo thành công mô hình trường học mới Việt Nam đối với lớp Hai, đến năm học 2016-2017 nhà trường tiếp tục thực hiện với 2 khối: khối lớp 2 và khối 3.

Ngoài 2 khối lớp đã thực hiện toàn phần mô hình, với các khối còn lại thực hiện sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, nhà trường đã xây dựng Kế hoạch triển khai việc chỉ đạo thực hiện áp dụng một số thành tố tích cực vào dạy học với các khối lớp chưa thực hiện mô hình. Nhà trường đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn triển khai chuyên đề về “Dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) và triển khai Kế hoạch số 51/KH –THPV ngày 21 tháng 9 năm 2016 (có văn bản đính kèm) được sự đồng tình của cán bộ giáo viên trong toàn nhà trường.http://www.hanam.edu.vn/thphuvan/_content/diem_bao/detail/_8868425298511905142.html


Tác giả:

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường