Tin tức/(Trường Tiểu học Minh Khai)/THÔNG BÁO/
Số HS Trường TH Minh Khai-Phủ Lý dự thi IOE

Xem chi tiết tại đây

Tác giả: thminhkhai
https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường