tin tức-sự kiện

Đại hội Công Đoàn

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

1.Thực hiện thông tri số 07 ngày 08/02/2017 của Ban thường vụ Thành uỷ, kế hoạch số 38 ngày 01 tháng 3 năm 2017 của BTV LĐLĐ thành phố về việc Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Phủ Lý lần thứ IX nhiệm kỳ 2018 – 2023. Được sự nhất trí của Liên đoàn Lao động thành phố Phủ Lý, của Chi bộ nhà tr­ường, ngày 29/08/2017, trường Tiểu học Phù Vân long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2022 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2022, bầu BCH công đoàn khóa mới đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn thành phố lần thứ IX.

Đại hội đã được đón đồng chí Phạm Thị Hồng Thúy – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố về dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội diễn ra theo đúng thời gian và chương trình đã xây dựng. Sau 2 giờ Đại hội đã thành công rực rỡ.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đ/c:

- Đồng chíHoàng Thị Thúy Hằng – Tổ trưởng CM 2+3

- Đồng chíLại Thị Thu Hoài – Tổng phụ trách Đội

- Đồng chíTrương Thị Thu Nam – Giáo viên Lớp 5

Đại hội đã bầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 01 đ/c:

- Đồng chíHoàng Thị Thúy Hằng – Chủ tịch Công đoàn.Tổ trưởng CM 2+3

2. Ngày 01 tháng 9 năm 2017, BCH Công đoàn Trường Tiểu học Phù Vân đã tiến hành họp phiên thứ nhất dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư chi bộ nhà trường để bầu các chức danh như sau:

* Kết quả bầu Ban chấp hành, Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch);

- Đ/c: Hoàng Thị Thúy Hằng: Giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

- Đ/c: Lại Thị Thu Hoài : Uỷ viên BCH Công đoàn – Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

- Đ/c Trương Thị Thu Nam: Uỷ viên BCH Công đoàn - trưởng Ban nữ công.

* Kết quả bầu Ủy ban kiểm tra: Gồm 03 đ/c

- Đ/c: Lại Thị Thu Hoài : Trưởng ban

- Đ/c Lê Thị Hoa Phượng: Uỷ Viên

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng: Uỷ viên

* Kết quả bầu Ban Nữ công: Gồm 03 đ/c

- Đ/c Trương Thị Thu Nam: trưởng Ban nữ công.

- Đ/c Bùi Thị Hồng Thẩm: Uỷ Viên

- Đ/c Bùi Thị Dung: Uỷ Viên

TM. BAN CHẤP HÀNH

Chủ tịch công đoàn

Hoàng Thị Thúy Hằng

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

NHIỆM KỲ 2017-2022

Ngày 29 tháng 8 năm 2017

TT

Nội dung

Người giới thiệu

Người thực hiện

1

Chào cờ

BTC

2

Tuyên bố lý do tổ chức đại hội

BTC đại hội

3

Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội

4

Diễn văn khai mạc đại hội

ĐCT

5

Thông qua chương trình, nội quy, quy chế đại hội

ĐCT

6

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022

ĐCT

7

Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn + Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp bổ sung sửa đổi điều lệ công đoàn Việt Nam.

ĐCT

8

Phát biểu tham luận tại đại hội

ĐCT

CĐ viên

9

Lãnh đạo cấp trên phát biểu:

- Lãnh đạo LĐLĐ thành phố

- Đại diện cấp ủy, Ban lãnh đạo

ĐCT

Đại biểu

10

Tiếp thu ý kiến phát biểu

ĐCT

11

Phát biểu kết thúc nhiệm kỳ

BCH khóa cũ

12

Bầu BCH Công đoàn khóa mới:

- Trình bày đề án nhân sự BCH, thảo luận thông qua đề án nhân sự

- Bầu ban bầu cử

- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử

ĐCT

13

Ban bầu cử tiến hành bầu cử

Ban bầu cử

14

Thông qua biên bản kết quả bầu BCH

Trưởng ban bầu cử

15

Biểu quyết biên bản bầu cử BCH

ĐCT

16

BCH CĐ mới ra mắt

ĐCT

BCH khóa mới

17

Bầu đại biểu đi dự đại hội CĐ thành phố:

- Đọc quyết định phân bổ đại biểu

- Trình bày đề án nhân sự bầu đại biểu dự đại hội CĐ thành phố, thảo luận

ĐCT

18

Tiến hành bầu cử

Ban bầu cử

19

Thông qua biên bản kết quả bầu cử đại biểu dự đại hội CĐ thành phố

Trưởng ban bầu cử

20

Biểu quyết biên bản

ĐCT

21

Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội

Thư ký

22

Biểu quyết nghị quyết

ĐCT

23

Diễn văn bế mạc

ĐCT

24

Chào cờ

ĐCT

Tác giả: Trường TH Phù Vân

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường