tin tức-sự kiện

Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018

Tin mới: Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018.

Thực hiện công văn số 667/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc tổ chức Hội nghị CB,CC,VC năm học 2017-2018;

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường Tiểu học Phù Vân;

Ngày 13 tháng 10 năm 2017 trường Tiểu học Phù Vân tổ chức Hội nghị CB,CC,VC, nhằm tập trung trí tuệ, phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm của mọi thành viên trong đơn vị để hiến kế, góp công xây dựng bản Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Tại Hội nghị, mọi cán bộ giáo viên, nhân viên được dân chủ bàn bạc, đóng góp ý kiến tham gia vào bản kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và nội quy quy chế, ba rem thi đua đã dự thảo. Mọi thành viên đã được chứng kiến lễ kí kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn nhà trường. Kết thúc Hội nghị 100% cán bộ giáo viên, nhân viên vui vẻ nhất trí với Nghị quyết của Hội nghị đã được thư kí thông qua.

Tác giả: TH Phù Vân

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường