tin tức-sự kiện

Liên hoan Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách

Sau bao ngày cô trò tập luyện, các con đã có cố gắng rất nhiều và đã dành giải Nhất cụm 1. Cô trò đang cố gắng hơn nữa để tham gia Liên hoan Tuyên truyền giới thiệu sách cấp thành phố vào ngày 02/8/2018

Tác giả: thphuvan

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường