tin tức-sự kiện

Kế hoạch hội thi

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 cấp Tiểu học ngày 26 tháng 9 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Trường Tiểu học Phù Vân xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018 và kế hoạch tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2017-2018.

PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ

TR­­ƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

Số: 80 /KH-THPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Vân, ngày 28 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học: 2017-2018

- Căn cứ Thông tư 21/2010/TT-BGD ĐT về ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện Kế hoạch số 663/PGDĐT-TH ngày 26 tháng 9 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về công tác tháng 10 cấp Tiểu học.

- Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 của nhà trường.

Trường Tiểu học Phù Vân lập kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018 như sau:

I. Mục đích :

- Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV trong việc nắm bắt nội dung chương trình, thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học, dạy học Tiếng Việt lớp Một CGD, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học và Tự nhiên-Xã hội; áp dụng thành tố tích cực của mô hình trường tiểu học mới (VNEN) vào dạy học chương trình SGK hiện hành, thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT trên cơ sở điều chỉnh của Thông tư sô 30/2014. Tạo cơ hội để CBGV trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học.

- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018.

- Lựa chọn những giáo viên có thành tích xuất sắc tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

II. Nội dung, hình thức.

1. Đối tượng tham dự:

- Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

2. Điều kiện:

Thực hiện theo Thông tư 21/2010/TT-BGD ĐT về ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên tham gia dự thi phải có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục 3 năm, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận, xếp loại chuẩn nghề nghiệp GVTH đạt Khá trở lên.

- Giáo viên tham gia Hội thi phải có 1 sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh.

Căn cứ vào điều kiện trên Ban lãnh đạo nhà trường xét duyệt cả 20/20 giáo viên đều được tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018.

(có danh sách kèm theo)

3. Nội dung:GV dự thi phải tham gia 3 nội dung

+ Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian gần nhất tổ chức Hội thi;

+ Một bài kiểm tra năng lực;

+ Thực hành giảng 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Mỗi giáo viên dạy 2 tiết trong đó có 1 tiết bắt buộc là Toán (hoặc Tiếng Việt), một tiết tự chọn là các môn khác. Giáo viên Tiếng Anh, môn chuyên ngành dạy 2 tiết khác khối. Tất cả các tiết dạy là tiết học đầu tiên được giảng cho HS tại lớp học đó.

3.1. Môn dạy

* Môn bắt buộc:

+ Môn Toán:

Tổ CM 1: 1 tiết; Tổ CM 2,3: 2 tiết; Tổ CM 4,5: 3 tiết

+ Môn TV: Tổ CM 1: 2 tiết; Tổ CM 2,3: 4 tiết; Tổ CM 4,5: 4 tiết

+ Môn Mĩ thuật, Âm nhạc:

- Mĩ thuật: Tuần 7 Lớp 3

- Âm nhạc: Tuần 6: Lớp 1: Học hát: bài Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ)

+ Anh văn: Tuần 7 Lớp 4 (tiết 2); Tuần 8 –Lớp 3 (tiết 1)

* Môn tự chọn: Từ tuần 6 đến tuần 8 có thể dạy ở bất kì khối nào, môn nào

4. Hình thức

+ Môn dạy bắt buộc: bắt thăm tuần dạy và bài dạy

+ Mỗi khối ít nhất 1 tiết dạy bằng giáo án điện tử.

+ Hội thi thực hiện theo sự điều hành của Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi: Chia làm 3 cặp chấm song song

Nhóm 1: Đ/c Đ/c Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thu Huyền

Nhóm 2: Đ/c Hoàng Thị Thúy Hằng, Lê Thị Hoa Phượng

Nhóm 3: Đ/c Mai Thị Hồng Phúc, Đinh Thị Tươi

Bổ sung thêm: T.Anh: Đ/c Nguyễn Thùy Linh, Lại Thị Thuyết

5. Thời gian tổ chức:

- Họp Ban tổ chức, ban giám khảo Hội thi: 07 giờ ngày 02/10/2017

- Ngày 05/10/2017: Giáo viên đăng kí môn, bài, tiết dạy tự chọn

5.1. Thi năng lực:

- Thời gian: 16 giờ ngày 06/10/2017

5.2.Chấm sáng kiến kinh nghiệm:

- Thời gian: Nộp SKKN: 14 giờ: ngày 09/10/2017

- Thời gian chấm: 14 giờ30: ngày 09/10/2017

5.3.Thi thực hành giảng:

+ Tuần 6: Thời gian: Tiết 1 buổi chiều các ngày 11,12,13/10/2017

Mỗi cặp 3 tiết x 3 cặp = 9 tiết. Cặp TA 2 tiết

+ Tuần 7: Thời gian: Tiết 1 buổi chiều các ngày 16,17,18,19,20/10/2017

Mỗi cặp 5 tiết x 3 cặp = 15 tiết

Thứ bảy ngày 21/10: Mỗi cặp 4 tiết x 3 = 12 tiết; cặp TA: 2 tiết

- Tổng kết Hội thi: Tuần 9: ngày 03/11/2017.

6. Thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi (có Quyết định kèm theo)

7. Yêu cầu:

- Đối với giáo viên dạy: Bốc thăm bài trong khối, soạn giáo án trên máy, chuẩn bị đồ dùng dạy học (Tìm đồ dùng sẵn có hoặc tự làm đồ dùng dạy học, nếu dạy bằng giáo án điện tử phải chủ động chuẩn bị máy hoặc đăng kí với BLĐ để bố trí sắp xếp).

- Đối với giáo viên dự: Bố trí sắp xếp thời gian để tham dự các tiết Hội thi tùy chọn các tiết để dự (không làm ảnh hưởng đến giờ lên lớp). Trong quá trình dự ghi chép đầy đủ tiến trình của người dạy, nắm chắc các tiêu chuẩn đánh giá giờ dạy để nhận xét, đánh giá giờ dạy.

- Ban tổ chức điều hành, sắp xếp hợp lí các tiết dạy, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong Ban giám khảo.

- Ban giám khảo phải đánh giá chính xác kết quả giảng dạy của từng tiết, cho điểm vào phiếu nộp về Ban tổ chức.

- Đối với tổ CM: Lập Kế hoạch theo đúng yêu cầu, tổ chức đánh giá nghiêm túc, khách quan kết quả của từng giáo viên Hội giảng trong tổ, nộp kết quả và đồ dùng dạy học, giáo án cho BLĐ đúng thời gian quy định.

- Khi đã có kết quả nhà trường sẽ xét công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường và chọn giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học thành phố.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy Giỏi và Hội giảng cấp trường của trường Tiểu học Phù Vân.

Nơi nhận :

- Phó HT

- Các tổ CM

- Lưu

PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ

TR­­ƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

Số: 81 /KH-THPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Vân, ngày 29 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

Bình chọn giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường

Năm học 2017 – 2018

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BGD-ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch công tác tháng 10 năm học 2017-2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý;

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường Tiểu học Phù Vân.

Trường Tiểu học Phù Vân triển khai Kế hoạch bình chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2017-2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1.Mục đích

- Bình chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi ở cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.

- Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến; khẳng định vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm nâng cao vai trò, năng lực và sáng tạo trong công tác chủ nhiệm lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh của mỗi trường.

- Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

2.Yêu cầu

- Việc tổ chức bình chọn phải đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. Việc đánh giá đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm hay, góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp cho các giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.

II. Đối tượng, điều kiện tham gia bình chọn

1.Đối tượng:

Là giáo viên đang đảm nhận công tác chủ nhiệm năm học 2017-2018 và đã làm công tác chủ nhiệm năm học 2016-2017.

2. Điều kiện tham gia bình chọn:

- Được xếp loại Khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, xếp loại khá trở lên theo tiêu chuẩn xếp loại viên chức.

- Có hồ sơ đăng ký dự bình chọn gồm:

+ Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp năm học trước(có kèm theo minh chứng);

+ Sáng kiến kinh nghiệm hoặc NCKH đã triển khai trong công tác chủ nhiệm.

III. Nội dung và cách thức bình chọn, điều kiện công nhận

1. Nội dung bình chọn

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chủ nhiệm lớp thể hiện ở thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm; b) SKKN hoặc NCKH đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;

c) Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh và giáo dục học sinh cábiệt;

d) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh; e) e) Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh, tập thể nhà trường.

2. Cách thức bình chọn

- Tập hợp hồ sơ dự bình chọn, lập danh sách giáo viên tham dự bình chọn;

- Xem xét minh chứng, đánh giá hồ sơ, chấm điểm các nội dung bình chọn;

- Tổng hợp và công bố kết quả.

3. Điều kiện công nhận

- Các nội dung bình chọn được đánh giá theo thang điểm 10. Tổng điểm giáo viên đạt được là trung bình cộng của ban bình chọn.

- Điều kiện công nhận:

Tổng điểm của 5 nội dung từ 40 điểm trở lên trong đó không có nội dung nào đạt dưới điểm 8.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Thành lập Ban bình chọn cấp trường

- Gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và toàn thể giáo viên trong trường

2. Thời gian thực hiện:

- Ngày 04/10/2017:

+ 7 giờ 30: nộp hồ sơ đăng ký bình chọn về bộ phận chuyên môn.

- Ngày 07/10/2017 :

+ 7 giờ 30: Họp Ban bình bầu

+ 14 giờ: Chấm nội dung 1, 2 tại văn phòng nhà trường

+ 15 giờ 30: Ban bình bầu nghe giáo viên báo cáo thành tích, thảo luận và xem xét minh chứng

+ 17 giờ : Tổng hợp và công bố kết quả

Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường là điều kiện cần để tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố năm học 2017-2018 do phòng GD&ĐT thành phố tổ chức. Đề nghị các tổ chuyên môn triển khai đến tổ viên và thực hiện theo kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc liên hệ bộ phận chuyên môn để được giải đáp./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG -

- Ban bình chọn;

- Lưu VP

Trần Thị Kim Phụng

Tác giả: TH Phù Vân

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường