tin tức-sự kiện

Trường Tiểu học Phù Vân tổ chức thi Tiếng Việt Trạng nguyên trên mạng

Trường Tiểu học Phù Vân tổ chức thi Tiếng Việt Trạng nguyên trên mạng

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý.

Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và kế hoạch tổ chức thi Tiếng Việt Trạng nguyên trên mạng Internet của trường Tiểu học Phù Vân. Ngày 21/02/2019 trường Tiểu học Phù Vân tổ chức cho học sinh từ khối 2 đến khối 5 tham gia giải Tiếng Việt Trạng nguyên cấp trường vòng 14.

Tác giả: THPHUVAN

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường