tin tức-sự kiện

Trường Tiểu học Phù Vân triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày Sách Việt Nam năm 2018”

Nhằm thiết thực chào mừng“Ngày hội đọc sáchthế giới. Trường Tiểu học Phù Vân triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày Sách Việt Nam năm 2018” với chủ đề “Sách là người bạn thân thiết. Dự kiến thời gian tổ chức vào sáng ngày 19 tháng 4 năm 2018.

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

Số: 35 / KH -THPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Vân, ngày 02 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 421/KH-SGDĐT ngày 4/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017;

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-PGDĐT ngày 10/4/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017;

Thực hiện kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Phù Vân;

Nhằm thiết thực chào mừng“Ngày hội đọc sáchthế giới. Trường Tiểu học Phù Vân triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày Sách Việt Nam năm 2018” với chủ đề “Sách là người bạn thân thiết. Cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích:

-Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “văn hóa đọc”.

- Giúp cho học sinh và PHHS nhận thấy tầm quan trọng, vai trò của việc đọc sách. Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh.

- Là cơ hội cho giáo viên, học sinh giao lưu, học hỏi, cùng chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp tuyên truyền đọc sách đối với học sinh; là dịp để quyên góp sách, truyện ủng hộ thư viện.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra một không khí vui tươi bổ ích.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh tham gia đầy đủ.

- Các bộ phận được phân công nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sách, tài liệu liên quan để ngày hội diễn ra đầy ý nghĩa, ấn tượng và thành công tốt đẹp.

II. NỘI DUNG:

1. Chủ đề:Sách là người bạn thân thiết”

2. Thành phần tham gia:

– Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/4/2018 đến 21/4/2018.

4. Ban chỉ đạo, Ban Giám khảo.

-Đ/c: Trần Thị Kim Phụng – Hiệu trưởng –Trưởng ban

- Đ/c: Trần Thị Thoa – Phó Hiệu trưởng – Phó ban

- Đ/c Trần Thị Lý – CBTV - Ủy viên

- Đ/c Lại Thị Thu Hoài - Ủy viên

- Đ/c: Mai Thị Hồng Phúc - TTCM khối 4,5 - Ủy viên

- Đ/c: Hoàng Thị Thúy Hằng - TTCM khối 2+3- Ủy viên

- Đ/c: Nguyễn Thị Hồng - TTCM tổ 1 - Ủy viên

- Đ/c: Bùi Thị Dung - GV Mĩ thuật - Ủy viên

5.Nội dung hoạt động:

-Phát động phong trào đọc sách cho học sinh bằng “Giờ đọc sách” hàng tuần.

- Tổ chức đọc sách (tủ sách tại các lớp, thư viện, thư viện xanh)

III.KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1.Thời gian tổ chức:07h15 phút ngày 20/04/2018

2.Địa điểm:Sân trường – Trường Tiểu học Phù Vân

3.Thành phần tham gia:Ban lãnh đạo, Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh.

4.Nội dung, chương trình :

- Ổn định tổ chức, văn nghệ (3 tiết mục).

- Phát biểu khai mạc ngày hội đọc sách của Hiệu trưởng nhà trường.

- Tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam 21/4 hàng năm.

- Giới thiệu, kể chuyện sách.

- Thi vui đọc sách.

- Thi vẽ tranh theo sách.

- “ Chung tay xây dựng tủ sách mới cho em”

*CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

- Hoạt động: Nghe kể chuyện theo sách, thi vui đọc sách, thi vẽ tranh theo sách, “Chung tay xây dựng tủ sách mới cho em”.

- Các nội dung, hình thức thi: Cán bộ thư viện sẽ kể chuyện theo sách; học sinh các lớp tự do tham gia thi vui đọc sách và thi vẽ tranh theo sách, cụ thể:

+ Kể chuyện theo sách: Cán bộ thư viện kể chuyện: tác phẩm “Kim Đồng” của nhà văn Tô Hoài. Kể kết hợp trình chiếu PoiwerPoint.

+ Thi vui đọc sách: Học sinh toàn trường tập trung làm Ban giám khảo, HS nào muốn đọc phải giơ tay nhanh để giành quyền được tham gia đọc :

Yêu cầu:Đọc hiểu, nắm được nội dung bài đọc như: tên sách, tên tác giả, các nhân vật, nhân vật chính, phần em thích nhất trong cuốn sách là phần nào? Vì sao? Em rút ra được bài học gì sau khi đọc cuốn sách ( câu chuyện) này?

Chuẩn bị:sách, truyện các loại.

+ Thi vẽ tranh theo sách: Chọn mỗi lớp 1 em tham gia dự thi; mỗi thí sinh vẽ một bức tranh theo quyển sách mình thích (lớp 3,4,5), tô màu vào bức tranh có sắn (lớp 1,2); tranh vẽ trên khổ giấy A4 không có dòng kẻ; tranh có thể vẽ bằng bút sáp màu, bút dạ, thời gian 45 phút.

Yêu cầu:Vẽ đúng trang bìa của quyển sách yêu thích, tố màu đúng, sạch đẹp, không tẩy xóa. Cuối bức tranh phải ghi rõ tên cuốn sách; họ và tên, lớp của mình.

Chuẩn bị:Giá vẽ, một số cuốn sách.

+ “ Chung tay xây dựng tủ sách mới cho em”

Yêu cầu:Giáo viên, học sinh, phụ huynh (nếu có) của lớp nào thì tham gia xây dựng hòm quyên góp của lớp đó. Sau khi có sách, giáo viên chủ nhiệm cùng học sinh trưng bày số sách vừa quyên góp được và cử người giới thiệu.

Chuẩn bị: Mỗi lớp đặt 1 chiếc bàn để bày sách.

* QUY CHẾ, THANG ĐIỂM;

1.Quy chế:

- Các em tham gia phần thi vẽ tranh theo sách và phần “ Chung tay xây dựng tủ sách mới cho em” cần thực hiện theo đúng nội dung của phần thi, làm bài nghiêm túc, không gian lận trong quá trình vẽ tranh, tô màu. Đảm bảo đúng thời gian quy định, nếu quá thời gian tùy mức độ để trừ điểm:

2. Thang điểm: Nội dung phần 3 –Thi vẽ tranh: 50 điểm và phần 4 “ Chung tay xây dựng tủ sách mới cho em”: 50 điểm, cụ thể:

2.1. Phần 3: Thi vẽ tranh và tô màu cho tranh: 50 điểm:

+ Yêu cầu vẽ đúng chủ đề, đúng tranh trong quyển sách em thích, đảm bảo thời gian: 20 điểm

+ Bức tranh vẽ cân đối vào giấy Ban Giám khảo đã chuẩn bị: 10 điểm

+ Tô màu đúng, đẹp: 20 điểm

* Phần tô màu (Khối 1,2): 50 điểm

+ Phải tô đúng vào bức tranh Ban Giám khảo đã chuẩn bị nổi rõ mảng chính, mảng phụ theo cuốn sách: 20 điểm

+ Đường nét tô đẹp, phù hợp: 20 điểm

+ Toàn bức tranh đẹp, đúng với trang bìa của sách: 10 điểm

2.2. Phần 4: “ Chung tay xây dựng tủ sách mới cho em”: 50 điểm

+ Số lượng sách: Đủ 1 cuốn/HS: 30 điểm

+ Sách mới, đẹp: 10 điểm

+ Trưng bày đẹp: 10 điểm

(Nếu có HS giới thiệu phù hợp, hấp dẫn được thưởng 10 điểm)

5.Tổng kết, đánh giá:

- Ban giám khảo tổng hợp nội dung của 2 phần thivẽ tranh và quyên góp sách công bố kết quả và xếp giải cho các lớp. Tổng kết đánh giá kết quả ngày hội.

Cơ cấu giải thưởng :

+ Phần thi vui đọc sách và thi vẽ tranh: Mỗi phần thưởng là 1hộp bút màu hoặc 1 quyển vở.

Giải Nhất: 2

Giải Nhì : 3

Giải Ba: 5

Giải KK: 9

Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách năm học 2017 - 2018 của Trường Tiểu học Phù Vân đề nghị các bộ phận và các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện. Chi bộ, Ban lãnh đạo nhà trường chỉ đạo, tạo điều kiện để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (báo cáo);
- Thư viện

- Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Kim Phụng

PHÒNG GD&ĐT TP. PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

Số: /QĐ-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Vân, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo tổ chức: Ngày Sách Việt Nam năm 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

Thực hiện Kế hoạch số 421/KH-SGDĐT ngày 4/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017;

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-PGDĐT ngày 10/4/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017;

Thực hiện kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Phù Vân;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Ngày Sách Việt Nam, gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Trần Thị Kim Phụng - Hiệu trưởng - Trưởng ban

2. Bà Trần Thị Thoa - Phó hiệu trưởng - Phó ban

3. Bà Hoàng Thị Thúy Hằng - CTCĐ - Ủy viên

4. Bà Trần Thị Lý - Cán bộ thư viện - Ủy viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động trong các ngày tổ chức Ngày Sách Việt Nam. Tổ chức nghiêm túc, khoa học, vui tươi và đúng nội dung theo kế hoạch đã đề ra.

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Kim Phụng

PHÒNG GD&ĐT TP.PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

Số: 33 /QĐ-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Vân, ngày 16 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban giám khảo, thư kí tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

Thực hiện Kế hoạch số 421/KH-SGDĐT ngày 4/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017;

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-PGDĐT ngày 10/4/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017;

Thực hiện kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Phù Vân;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn, bộ phận văn phòng;

Xét năng lực của cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban giám khảo tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Trần Thị Thoa - Phó hiệu trưởng - Trưởng ban

2. Bà Bùi Thị Dung - Giáo viên Mĩ thuật - Ủy viên

3. Bà Lại Thị Thu Hoài - TPTĐ - Ủy viên

4. Bà Hoàng Thị Thúy Hằng - CTCĐ - Ủy viên

5. Bà Trần Thị Lý - Cán bộ thư viện - Ủy viên

Điều 2.Thành lập Tổ thư ký giúp việc cho tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017: Bà Lê Thị Hoa Phượng – GV

Điều 3. Ban giám khảo có nhiệm vụ chấm phần Thi vẽ tranh và quyên góp, trưng bày sách. Đánh giá cho điểm theo đúng thang điểm của ban tổ chức đã ban hành, bảo đảm chinh xác, khách quan, Thư kí của Hội thi có trách nhiệm tổng hợp kết quả chính xác từ Ban giám khảo, xét giải theo đúng hướng dẫn của Ban tổ chức đã đề ra và chỉ giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các ông bà có tên trong danh sách ở Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều III:

- Lưu:

Trần Thị Kim Phụng

PHÒNG GD&ĐT TP.PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Vân, ngày 18 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017

Năm học: 2016-2017

Thực hiện Kế hoạch số 421/KH-SGDĐT ngày 4/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017;

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-PGDĐT ngày 10/4/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017;

Nhằm thiết thực chào mừng“Ngày hội đọc sáchthế giới. Trường Tiểu học Phù Vân triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày Sách Việt Nam năm 2017” với chủ đề “Sách là người bạn thân thiết.

I- Thành phần

- Ban tổ chức gồm:

1. Bà Trần Thị Kim Phụng - Hiệu trưởng - Trưởng ban

2. Bà Trần Thị Thoa - Phó hiệu trưởng - Phó ban

3. Bà Hoàng Thị Thúy Hằng - CTCĐ - Ủy viên

4. Bà Trần Thị Lý - Cán bộ thư viện - Ủy viên

- Ban giám khảo

1. Bà Trần Thị Thoa - Phó hiệu trưởng - Trưởng ban

2. Bà Bùi Thị Dung - Giáo viên Mĩ thuật - Ủy viên

3. Bà Lại Thị Thu Hoài - TPTĐ - Ủy viên

4. Bà Hoàng Thị Thúy Hằng - CTCĐ - Ủy viên

5. Bà Trần Thị Lý - Cán bộ thư viện - Ủy viên

II- Nội dung

- Bà Hoàng Thị Thúy Hằng – Thay mặt BTC tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

- Bà Trần Thị Kim Phụng - phát biểu khai mạc và nêu ý nghĩa của Ngày Sách Việt Nam .

- Bà Hoàng Thị Thúy Hằng - thông qua thể lệ,, thang điểm

- Nội dung:

+ CBTV: Kể chuyện và giới thiệu sách “Kim Đồng” của nhà văn Tô Hoài.

- Dẫn chương trình: Đ/c Nguyễn Thùy Linh, Trần Thị Bích Hồng

+ Thi vẽ tranh

+ Phần thi vui đọc sách: Số HS tham gia

+ Quyên góp sách và trưng bày sách

- Tiến hành chấm điểm lần lượt

- Thông qua kết quả hội thi (Bà Hoàng Thị Thúy Hằng ).

* Kết quả: Có danh sách kèm theo

- Tổng kết, trao phần thưởng cho các lớp đạt giải và bế mạc hội nghị.

Hội thi triển lãm và giới thiệu sách năm học 2016-2017 diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Biên bản được thông qua các thành viên có mặt nhất trí 100%, hội thi kết thúc hồi 11h cùng ngày.

TM. NHÀ TRƯỜNG

THƯ KÝ

CÁC THÀNH VIÊN

PHÒNG GD&ĐT TP. PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HOC PHÙ VÂN

Số: 34 /QĐ-THPV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, Phù Vân, ngày 20 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

Căn cứ kế hoạch công tác thư viện năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Phù Vân;

Căn cứ Kế hoạch triển lãm và giới thiệu sách năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Phù Vân;

Căn cứ kết quả triển lãm và giới thiệu sách năm học 2016-2017;

Xét đề nghị của Bộ phận chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng cho 15 lớp đạt thành tích xuất sắc triển lãm và giới thiệu sách năm học 2016-2017;

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Mức thưởng theo quy định đã được thông qua theo kế hoạch tổ chức triển lãm và giới thiệu sách năm học 2016-2017 ngày 05 tháng 1 năm 2016.

Điều 3. Ban lãnh đạo nhà trường, tổ hành chính, giáo viên chủ nhiệm lớp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; (thực hiện)

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Kim Phụng

KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 34 /QĐ-THPV ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Phù Vân)

STT

LỚP

Nội dung 4

Nội dung 3(Vẽ)

Tổng điểm

XL

GIẢI

T.S sách

Trưng bày

1

1A

2

1B

3

1C

4

1D

5

2A

6

2B

7

2C

8

2D

9

3A

10

3B

11

3C

12

3D

13

4A

14

4B

15

4C

16

4D

17

5A

18

5B

19

5C

Tổng cộng: 15 giải/19 lớp tham gia trưng bầy, trong đó: (Nhất: 1; Nhì: 4; Ba: 4, KK: 6)

Tác giả: thphuvan

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường