tin tức-sự kiện

BÁO CÁO Thành tích xây dựng trường Tiểu học Phù Vân đạt chuẩn văn hóa 05 năm (2012-2016) Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

PHÒNG GD VÀ ĐT TP PHỦ LÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC PHï V¢N Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 94 /BCTHPV Phù Vân, ngày 30 tháng11 năm 2016

BÁO CÁO

Thành tích xây dựng trường Tiểu học Phù Vân đạt chuẩn văn hóa

05 năm (2012-2016)

Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

I. Đặc điểm, tình hình:

* Tình hình nhà trường:

- Tên đơn vị: Trường Tiểu học Phù Vân

- Địa điểm: Thôn 6 xã Phù Vân thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.

- Quy mô đơn vị;

Tổng số CBGV-NV: 32 (Biên chế:22, HĐ:10), trong đó:

+ CBQL : 2

+ Hành chính : 3 (1 biên chế, 2 HĐ)

+ TPT đội : 1

+ Giáo viên dạy văn hóa: 19 (15 Biên chế, 4 HĐ)

+ Giáo viên dạy môn ít giờ: 7 (3 Biên chế, 4 HĐ)

- Đạt tỉ lệ giáo viên/ lớp: 26/19=1,36%

- Tỉ lệ Đảng viên trong chi bộ: 17/32 =53,13%

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Giáo viên: Trên chuẩn 27/27=100%

+ Đại học Sư phạm: 8

+ Cao đẳng Sư phạm: 19

+ Tổng số học sinh: 578 học sinh/19 lớp, trung bình 30,42 em/ lớp.

Có 01 Chi bộ Đảng độc lập với 17 Đảng viên

Có 01 Chi đoàn thanh niên với 11 đoàn viên

Có 01 Công đoàn cơ sở với 32 công đoàn viên.

Có 01 Chi hội khuyến học với 32 hội viên.

- Tổng diện tích trong toàn trường 8383,5m2. Có 19 phòng học và 16 phòng chức năng, đồ dùng trang thiết bị tương đối đầy đủ để phục vụ cho việc day. và học của thầy và trò; các phòng học đã được bố trí và trưng bày theo mô hình trường học mới Việt Nam để thực hiện giảng dạy toàn phần và áp dụng từng phần theo mô hình trường học mới (VNEN).

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, những năm qua nhà trường gặp những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý quan tâm chỉ đạo sát sao các hoạt động giáo dục trong năm học.

- Đảng bộ và chính quyền địa phương luôn chăm lo đến cơ sở vật chất của nhà trường, nên hiện nhà trường có đủ các phòng học và phòng chức năng. Trang thiết bị dạy học đầy đủ, trường lớp khang trang.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh đã có sự phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác giáo dục toàn diện học sinh và công tác XHHGD.

- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, nội bộ đoàn kết, 100% có trình độ đào tạo đạt trên chuẩn, chấp hành tốt đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của ngành đề ra.

- Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, đơn vị văn hóa cấp tỉnh, thư viện đạt tiên tiến. Nhà trường nhiều năm liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc; năm học 2015-2016 trường đạt tập thể lao động Tiên tiến được UBND thành phố tặng Giấy khen.

2. Khó khăn:

- Nhiều giáo viên hợp đồng tư tưởng chưa ổn định, kinh nghiệm trong giảng dạy và giáo dục học sinh chưa nhiều.

- Một số gia đình PHHS chưa quan tâm chăm lo đến việc học tập của con cái, mải làm ăn kiếm sống, thu nhập thấp ảnh hưởng đến chất lượng trí dục của nhà trường.

II. Kết quả đạt được của phong trào.

1.Công tác lãnh chỉ đạo

Hàng năm nhà trường đã kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa, triển khai xâydựng kế hoạch chỉ đạo, phù hợp với tình hình thực tế của trường.

Ban chỉ đạo đã phối hợp với BLĐ và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động xây dựng cơ quan văn hóa như:

- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”.

- Cuộc vận động “Dân chủ - Kỉ cương – Tình thương – Trách nhiệm”.

- Cuộc vận động “Dân số kế hoạch hoá gia đình”.

- Cuộc vận động xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hóa”.

- Thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung.

- Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Phong trào thi đua “Hai tốt”.

- Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Phong trào “Người Phủ Lý văn minh thanh lịch”…

2. Công tác tuyên truyền vận động.

- Ban chỉ đạo đã phối hợp với nhà trường, công đoàn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, phát động các phong trào thi đua, đẩy mạnh các cuộc vận động trong ngành.

- Tuyên truyền đến đội ngũ CBGV, NV đều có nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức được vai trò và mục tiêu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

- Nắm chắc 5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương chăm lo đến bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất cho nhà trường. Làm tốt công tác tuyên truyền, xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự ủng hộ của Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường để bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, mua thêm trang thiết bị dạy học, trồng thêm cây xanh và cây bóng mát tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

3. Kết quả:

3.1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hàng năm thực hiện tốt có hiệu quả các phong trào thi đua và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; tổ chức nhiều phong trào thi đua gối sóng trong từng năm học, cụ thể:

- 32/32=100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ,công chức, viên chức theo quy định của Pháp luật.- Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; đối xử hoà nhã với học sinh, đồng nghiệp - Tận tuỵ với công việc - Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ - Xây dựng gia đình văn hoá, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm đến những người xung quanh; thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng, hàng năm 100% cán bộ giáo viên đều đạt gia đình văn hóa.

- Công tác giảng dạy và giáo dục học sinh: Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhà trường nên hàng năm lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo rõ ràng, cụ thể phân công chuyên môn hợp lí cho từng giáo viên vì thế 100% giáo viên trong các tổ chuyên môn đều hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đặt ra, các kì kiểm tra định kì cuối năm học có từ 99 - 100% học sinh được xét lên lớp, chất lượng học sinh giỏi được nâng lên, học sinh tham gia các kì thi trên mạng Internet và sân chơi trí tuệ Olympic các cấp đều đạt giải, năm học 2015-2016 có 19 học sinh đạt giải trong đó có 1 HS đạt Huy chương đồng cấp Quốc gia.

- Công tác thi đua-khen thưởng có một vai trò quan trọng, do vậy nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với công đoàn, vận dụng sáng tạo các công văn, văn bản cấp trên, công tác thi đua khen thưởng được triển khai đến các tổ chức đoàn thể, hướng dẫn giáo viên đăng kí thi đua ngay từ đầu năm học, xét thi đua khen thưởng đúng quy định. Chính vì vậy trong những năm qua nhà trường liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc và tập thể lao động tiên tiến, được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của UBND thành phố Phủ Lý, của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam. Nhà trường được xếp vào tốp đầu của thành phố nên hàng năm có từ 3-4 cán bộ, giáo viên được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở, có từ 70% - 85% cán bộ giáo viên đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” không có giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ.

- Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: đã xây dựng được môi trường học tập an toàn, thân thiện; học sinh được giáo dục các kĩ năng sống, như: kĩ năng ứng phó, kiềm chế; kĩ năng hợp tác và làm việc theo nhóm; kĩ năng giao tiếp; ý thức chấp hành tốt luật lệ giao thông; rèn luyện cách tự phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác...vì thế hàng năm không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Nhà trường đang thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam với khối 2,3 và áp dụng những thành tố tích cực của mô hình vào các lớp 1,4,5 nên đã tạo được sự gần gũi, hòa đồng, hợp tác, tự tin trong học tập và giao tiếp, các em được mạnh dạn, cởi mở hơn khi tham gia “Điều em muốn nói”.

- Thực hiện tốt các cuộc nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhà trường phối hợp với Công đoàn triển khai nghiêm túc cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, vào đầu mỗi năm học tổ chức cho 32/32 =100% cán bộ giáo viên kí cam kết và đăng kí nội dung học tập làm theo Bác, hàng tháng, hàng kì có báo cáo đánh giá kết quả làm theo.

- Nhà trường luôn tạo điều kiện để cán bộ giáo viên nâng cao ý thức tự học tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: Nhà trường đã đề ra nhiều giải pháp để phát huy sáng kiến cải tiến phương pháp dạy học, trong đó đã tổ chức cho giáo viên học tập các văn bản pháp quy, tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do ngành và trường tổ chức; dự giờ thao giảng, hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp thành phố, mỗi năm có từ 10-14 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường, có từ 2-3 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng dạy - học. Nhà trường còn chú trọng bồi dưỡng nhân cách đạo đức, năng lực chuyên môn cho giáo viên; tạo điều kiện để giáo viên học tập nâng cao chuẩn đào tạo. Đến nay 100% giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn.

- Hàng năm có trên 90% cán bộ giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, hội thảo đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nhiều sáng kiến đã được áp dụng vào thực tế giảng dạy.

- Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương và công tác XHH giáo dục nên đến nay cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường ngày một khang trang, đổi mới đáp ứng với yêu cầu của trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

3.2: Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở:

- Thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội, làm tốt công tác giáo dục đội ngũ thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Nhà trường có nhiều hoạt động thiết thực tích cực cùng địa phương thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, làng xã văn hóa. Kết quả: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có biểu hiện vi phạm về các quy định trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...

- Tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan.

Kết quả: Đơn vị không có cán bộ, giáo viên, nhân viên mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; trong các hội nghị, tiếp khách không sử dụng thuốc lá, uống rượu, bia.

- Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường đã đề ra.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào " Giỏi việc trường, đảm việc nhà"; các hoạt động kỷ niệm như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 được đổi mới hình thức nội dung sinh hoạt.

3.3: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Nhà trường chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và bồi dưỡng nhân cách cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức như: Tạo điều kiện cho 100% giáo viên, đảng viên nhà trường tham gia học tập các chuyên đề "Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Đảng ủy và ngành Giáo dục tổ chức. Nhà trường thường xuyên quán triệt thông qua họp hội đồng hàng tháng về việc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, nội quy, quy định của đơn vị; thực hiện kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, phát huy dân chủ, không xảy ra hiện tượng mất đoàn kết nội bộ.

Kết quả: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều có ý thức chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của nghành và của địa phương, không có người vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có người vi phạm về sinh con thứ 3.

- Xây dựng các tổ chức trong nhà trường: Chi bộ Đảng: Tổ chức Đảng luôn là hạt nhân lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, chỉ đạo mọi hoạt động, phong trào đúng hướng, phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường và địa phương. Mỗi cán bộ Đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, mọi phong trào, nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy, quy định của Đảng và Nhà nước.

Kết quả: Hàng năm 100% đảng viên đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong có khoảng 16,7% đảng viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ Đảng đạt trong sạch vững mạnh được nhận Giấy khen của Đảng ủy xã.

Công đoàn cơ sở: Tổng số đoàn viên hiện nay: 32 người, Ban chấp hành công đoàn thường xuyên củng cố đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, phối hợp và tạo điều kiện thuân lợi cho phong trào xây dựng cơ quan văn hóa phát triển mạnh mẽ. Quán triệt nghiêm túc tổ chức, hoạt động Công đoàn sinh hoạt theo Điều lệ đã quy định. Giữa Công đoàn và lãnh đạo nhà trường có sự phối hợp chặt chẽ, đã xây dựng quy chế, kế hoạch làm việc cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn phát động các phong trào thi đua, các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, đổi phương pháp giảng dạy, ý thức học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ. Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ ngày vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, khuyến học….

Kết quả: Công đoàn đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền và nhận Giấy khen của Công đoàn Giáo dục tỉnh.

+ Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật;

+ Thực hiện tốt cải cách hành chính: 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không đểxảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Kết quả thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Đối chiếu với 3 tiêu chuẩn công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá” tại Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tại thời điểm tháng 11 năm 2016, trường Tiểu học Phù Vân đã đạt 3/3 tiêu chuẩn của “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”. Trường Tiểu học Phù Vân trân trọng đề nghị Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thành phố Phủ Lý kiểm tra đánh giá trường Tiểu học Phù Vân đạt “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”.

PHẦN II:

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

1. Phương hướng, nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt các chương trình hoạt động của ban vận động.

- Tiếp tục nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên, đáp ứng yêu cầu “chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”:

- Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả GD&ĐT.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành.

- Tiếp tục đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn của ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa.

- Thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan văn hóa;

- Tranh thủ sự ủng hộ trong công tác lãnh đạo của Chi bộ Đảng, sự chỉ đạo của ban chỉ đạo cấp huyện.

-Tăng cường công tác phối hợp với BLĐ, với các đoàn thể khác trong đơn vị.

- Xây dựng và tổ chức, triển khai và kết hợp tốt các hoạt động Công đoàn và các phong trào cán bộ công chức và người lao động đến từng đoàn viên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả công tác.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng chính xác, khách quan công bằng.

2. Các giải pháp.

- Đưa nhiệm vụ xây dựng cơ quan văn hóa vào Nghị quyết của cấp ủy Đảng và kế hoạch của Công đoàn cơ sở.

- Công đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động và đăng kí xây dựng cơ quan văn hóa trong đơn vị.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện phong trào văn hóa, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải quan tâm đến công tác tuyên truyền, phát động cán bộ công chức về các tiêu chuẩn cơ quan đạt chuẩn văn hóa; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ và kĩ năng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho đội ngũ cán bộ, công đoàn viên.

- Ban vận động “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” phối hợp với Công đoàn tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng phong trào “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” năm 2017 trong toàn cơ quan.

3. Đề xuất, kiến nghị:

- Hàng năm số cán bộ giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến theo luật thi đua khen thưởng không đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn của Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do vậy kính đề nghị các ngành cần xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn sao cho phù hợp.

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Kim Phụng Hoàng Thị Thúy Hằng

Tác giả: thphuvan

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường