tin tức-sự kiện

Tổ chức Đại hội chi Đoàn Trường Tiểu học Phù Vân

Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn xã Phù Vân;

Thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trường Tiểu học Phù Vân,

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đoàn xã Phù Vân. Sự cho phép của ban lãnh đạo nhà trường,

Hôm nay ngày 08 tháng 11 năm 2019, Chi Đoàn trường Tiểu học Phù Vân tổ chức Đại hội nhiệm kì 2019-2020.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Lê Thị Mỹ Thủy –Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường; đ/c Trần Thị Thoa-Phó Bí thư chi bộ-Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể các đ/c đoàn viên cũng về dự đông đủ.

Đại hội diễn ra nghiêm túc theo đúng tiến trình của Đại hội đã được phê duyệt và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra 3 đ/c vào Ban chấp hành chi Đoàn để lãnh chỉ đạo các hoạt động của chi Đoàn.Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn xã Phù Vân;

Thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trường Tiểu học Phù Vân,

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đoàn xã Phù Vân. Sự cho phép của ban lãnh đạo nhà trường,

Hôm nay ngày 08 tháng 11 năm 2019, Chi Đoàn trường Tiểu học Phù Vân tổ chức Đại hội nhiệm kì 2019-2020.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Lê Thị Mỹ Thủy –Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường; đ/c Trần Thị Thoa-Phó Bí thư chi bộ-Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể các đ/c đoàn viên cũng về dự đông đủ.

Đại hội diễn ra nghiêm túc theo đúng tiến trình của Đại hội đã được phê duyệt và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra 3 đ/c vào Ban chấp hành chi Đoàn để lãnh chỉ đạo các hoạt động của chi Đoàn.

Tác giả: THPHUVAN

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường