Tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Ban giám hiệu

  • Địa chỉ: Thôn 6 - Phù Vân - Phủ Lý - Hà Nam
  • Email: thphuvan@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513855202
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Thoa Không có ảnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: tranthoa65@gmail.com
Điện thoại: 0986381061
https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường