SELECT nam FROM mod_diemthihocsinhgioi_lop12 WHERE ma_don_vi = '17690609287779295075' GROUP BY nam ORDER BY nam DESC Trường THPT A Kim Bảng

Tra cứu điểm thi học sinh giỏi lớp 12

   Sở GD&ĐT Hà Nam
 NĂM HỌC:
 SỐ BÁO DANH
 TÊN HỌC SINH
   
Cần điền thông tin tìm kiếm
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị