Tin tức/(THPT Lý Nhân)/LỊCH CÔNG TÁC/
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

     SỞ GD-ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

(Từ ngày 05/12/2016 đến 11/12/2016)

                                                                                                  Lãnh đạo trực: đ/c Hồi - Hiệu trưởng

                                                                                                               Lớp trực tuần: 12A3 (GVCN: đ/c Lan V)

                                                                                                                                      11A3 (GVCN: đ/c Ngân CD)

                                                                                                                                       10A3 (GVCN: đ/c Hòa S)

                                                                                                                                                 

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

TRỰC LÃNH ĐẠO

HAI

02/12

T1: Sinh hoạt đầu tuần

Thời khóa biểu có điều chỉnh

13g30: Họp chi bộ

15g00: Họp cơ quan

đ/c Quỳnh - đ/c Hoa

BA

06/12

7g30: Nộp hồ sơ thi KHKT cấp Tỉnh

14g00: Học ôn (theo lịch)

đ/c Hoa- đ/c Lương

07/12

7g30: Khai mạc Hội thi GVDG cấp Tỉnh (đ/c Hồi - tại trường THPT B Phủ Lý))

- Dự thi GVDG cấp tỉnh (đ/c Liễu, đ/c Thiếp - theo lịch thi của Sở từ ngày 07-09/11/2016)

14g00: Học ôn (theo lịch)

 

đ/c Lương - đ/c Quỳnh

NĂM

08/12

 

14g00: Học nghề K11

14g00: Học ôn (theo lịch)

đ/c Quỳnh - đ/c Hoa

SÁU

09/12

T2: Họp Liên tịch

T3: Họp Ban trí dục

14g00: Học ôn (theo lịch)

đ/c Hoa- đ/c Lương

BẨY

10/12

T5: Sinh hoạt lớp

14g00: Học ôn (theo lịch)

đ/c Lương - đ/c Quỳnh

CN

11/12

 

 

 

 

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                               

 

      

                       

                                                                                                                                                Nguyễn Văn Hồi           

Tác giả: thptlynhan
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị