Tin tức/(THPT Nam Lý)/THÔNG BÁO/
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

SỞ GD&ĐT HÀ NAM

 TRƯỜNG THPT NAM LÝ

 

Số:  76   /KH-NL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 

 

Lý Nhân, ngày 10 tháng 9 năm 2016

           

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện Nghị định 40/2000 của Quốc hội khoá X về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Thực hiện công văn số 7641/GDTrH ngày 2 tháng 8 năm 2001 của Bộ GD&ĐT,  hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 14/07/2016 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành khung kế hoạch năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

            Công văn số 1332/ SGDĐT- GDTrH ngày 08/09/2016 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nam về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2016-2017.

            Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường THPT Nam Lý

Căn cứ vào điều kiện thực tế, trường THPT Nam Lý xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL năm học 2016- 2017 như sau:

I- Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

Cơ sở vật chất nhà trườ­ng tương đối đầy đủ, trường lớp khang trang sạch sẽ.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên đều đạt chuẩn trở lên (5 cán bộ, giáo viên có trình thạc sĩ). Đa số giáo viên có ý thức kỷ luật, nhiệt tình tham gia các hoạt động của nhà trường, có trách nhiệm trong các công việc được giao.

Nội bộ nhà trường đoàn kết, có ý thức tham gia đóng góp xây dựng và giúp đỡ nhau trong công tác, luôn kết hợp giữa giáo dục với các phong trào thi đua của ngành  phát động

Nề nếp dạy và học của nhà trườ­ng được cán bộ giáo viên và học sinh duy trì và thực hiện tốt, tập trung nâng cao chất lư­ợng đại trà và mũi nhọn, lấy kết quả dạy và học làm nhiệm vụ trung tâm của nhà trườ­ng.

Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm có nhiều kinh nghiệm, sát sao các phong trào hoạt động và tình hình của lớp được phân công .

2.  Khó khăn

Địa bàn tuyển sinh của nhà trường thuộc khu vực nông thôn do đó một số HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, phụ huynh còn đi làm ăn xa, chưa thực sự quan tâm đến học sinh.

Tài liệu tham khảo để phục vụ cho việc tổ chức buổi sinh hoạt NGLL còn hạn chế, nên ảnh hưởng đến chất lượng của buổi sinh hoạt.

II/ Kết quả năm học trước.

1. Ưu điểm:

- Hoạt động NGLL được thực hiện nề nếp, bài bản, có chiều sâu; Cán bộ giáo viên trong trường nhiệt tình tham gia; các hoạt động được tổ chức phong phú đa dạng.

- Học sinh tích cực hứng thú tham gia các hoạt động, nổi bật là các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, sinh hoạt tập thể; các hoạt động tình nguyện tại địa phương, chăm sóc và giới thiệu khu tưởng niệm nhà văn liệt sĩ Nam Cao, giáo dục kĩ năng sống và trò chơi “Rung chuông vàng”...

2. Nhược điểm:

- Một số giáo viên chủ nhiệm chưa thực sự gắn bó, quan tâm đến lớp; giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động; việc thu hút các lực lượng ngoài nhà trường tham gia hoạt động còn ít; một số hoạt động chưa thực sự đổi mới.

- Một số học sinh còn chưa tích cực tham gia các hoạt động, ý thức chấp hành nề nếp của một số học sinh chưa tốt.

III/ Phương hướng HĐ GDNGLL năm học 2016- 2017

1. Phương hướng chung

Rèn luyện những kỹ năng cơ bản và cần thiết đối với HS  lứa tuổi THPT, như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể  của hoạt động, kỹ năng tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện đạo đức  của bản thân. Củng cố và phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, trong lao động và công việc của tập thể.

Bồi dưỡng thái độ tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, và hoạt động xã hội, hình thành cho HS có tình cảm chân thành, có niềm tin trong cuộc sống, có lòng yêu quê hương đất nước và có thái độ, hành vi đúng đắn với các hiện tượng của tự nhiên và xã hội.

Củng cố và khắc sâu những kiến thức khoa học, các môn học, mở rộng và nâng cao sự hiểu biết về các lĩnh vực đời sống xã hội, từ đó làm phong phú thêm vốn tri thức và kinh nghiệm hoạt động tập thể và hoạt động trong đời sống hàng ngày.

 Nâng cao nhận thức, hiểu biết về các lĩnh vực của đời sống xã hội, tích luỹ thêm kinh nghiệm giao tiếp và hoạt động tập thể.

 Rèn luyện và phát triển những kĩ năng cơ bản đã được học ở các năm trước , trau dồi nâng cao ở những năm sau .

Xây dựng các chương trình hoạt động cho từng tháng theo từng chủ điểm.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các lớp.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu giáo dục: tạo môi trường thân thiện, thương yêu, giúp học sinh hăng say học tập, giúp đỡ về tinh thần và vật chất đối với những học sinh khó khăn, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nâng cao ý thức bảo vệ các công trình văn hoá, di tích lịch sử của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động văn hoá xã hội, bảo vệ môi trường trong khu dân cư và nơi công cộng.

2. Các biện pháp tổ chức thực hiện

2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên trong việc tổ chức thực hiện hoạt động GD NGLL.

- Quán triệt về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của hoạt động giáo dục NGLL đến toàn thể cán bộ giáo viên, CNV và học sinh trong nhà trường. Tuyên truyền cho mọi người nhận thức được ý nghĩa, giá trị của việc tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục NGLL, từ đó vận động mọi người tích cực tham gia.

- Thống nhất với toàn thể giáo viên về việc thực hiện nội dung, chương trình hoạt động giáo dục NGLL theo quy định của Bộ GD & ĐT và khung phân phối chương trình, tiết học cho học sinh.

2.2. Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Trần Tất Thắng

Hiệu trưởng -  Trưởng ban

- Phụ trách chung

2

Trần Thị Ngọc Cúc

P. Hiệu trưởng - Phó ban

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo HĐGDNGLL

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch

- Đánh giá việc thực hiện các hoạt động và báo cáo cấp trên.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các HĐGDNGLL

3

Hà Đình Thuấn

Bí thư đoàn -  Phó ban

- Tổ chức thực hiện các chương trình HĐGDNGLL hàng tháng.

- Phụ trách tập luyện, duyệt kịch bản, nội dung các chương trình.

- Tổng hợp kết quả HĐGDNGLL đánh giá thi đua

4

Trần Văn Hùng

P. Bí thư đoàn -Thành viên

- Tổ chức thực hiện các chương trình HĐGDNGLL hàng tháng;

- Phụ trách tập luyện các chương trình.

- Tổng hợp kết quả HĐGDNGLL đánh giá thi đua

5

Trần Văn Tuấn

TTCM - Thành viên

-  Tham gia xây dựng ý tưởng, nội dung cho các chương trình hoạt động GDNGLL

- Tham gia tổ chức thực hiện các HĐGDNGLL khi được phân công

6

Nguyễn Thị Minh Thu

GV văn - Thành viên

-  Tham gia xây dựng ý tưởng, nội dung cho các chương trình hoạt động GDNGLL

- Tham gia tổ chức thực hiện các HĐGDNGLL khi được phân công

7

Trần Hải Yến

GV văn -  Thành viên

-  Tham gia xây dựng ý tưởng, nội dung cho các chương trình hoạt động GDNGLL

- Tham gia tổ chức thực hiện các HĐGDNGLL khi được phân công

8

Trương Thế Công

GV Thể dục - Thành viên

- Phụ trách các hoạt động TDTT trong nhà trường

9

Trần Thị Kim Oanh

GV Sinh - Thành viên

-  Tham gia xây dựng ý tưởng, nội dung cho các chương trình hoạt động GDNGLL

- Tham gia tổ chức thực hiện các HĐGDNGLL khi được phân công

2.3. Huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình hoạt động giáo dục NGLL.

* Huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên, CNV trong toàn trường.

- Đối với đội ngũ GVCN: cần xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục NGLL của lớp chủ nhiệm, bồi dưỡng cho đội ngũ học sinh cốt cán của lớp, Chi đoàn các kĩ năng tổ chức hoạt động NGLL; phối hợp với giáo viên bộ môn, Bí thư Đoàn trường, Chi hội cha mẹ học sinh để tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL

- Đối với giáo viên bộ môn: tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL, hoạt động tập thể theo sự phân công và khả năng của bản thân; lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục theo từng bộ môn

- Đối với các tổ, nhóm chuyên môn: mỗi tổ, nhóm bộ môn trong năm học tổ chức một chủ đề hoạt động NGLL phù hợp với đặc trưng, đặc thù của bộ môn. Trong kế hoạch các tổ chuyên môn cần xây dựng kế hoạch tổ chức một chủ đề giáo dục NGLL, thống nhất với kế hoạch năm học của nhà trường; thống nhất các nội dung, địa chỉ lồng ghép tích hợp các hoạt động giáo dục NGLL trong tất cả giáo viên trong tổ nhóm chuyên môn.

- Đối với tổ văn phòng.

+ Bộ phận bảo vệ: quản lý chặt chẽ nề nếp kỉ luật, thực hiện nội quy nhà trường; không cho các lực lượng bên ngoài xã hội vào trường trong giờ học; quản lý học sinh trong giờ ra chơi, theo dõi phát hiện học sinh có những biểu hiện nghi vấn để ngăn chặn kịp thời những hiện tượng tiêu cực như: bạo lực, hút thuốc lá, bỏ học…

+ Bộ phận thư viện: chuẩn bị các tư liệu cho các chủ đề hoạt động; xây dựng tủ sách, báo theo các chủ đề giáo dục; giới thiệu với học sinh sách báo…

+ Bộ phận thiết bị, đồ dùng dạy học: chuẩn bị các thiết bị, đò dung cho hoạt động, các đồ dung cho giáo viên dạy tích hợp…

- Việc phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên.

+ Liên kết chương trình, kế hoạch của hoạt động Đoàn với hoạt động nhà trường.

+ Phân công trách nhiệm rõ ràng trong tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL.

+ Cử cán bộ Đoàn đi dự các lớp tập huấn về nghiệp vụ hoạt động Đoàn, tổ chức giao lưu, học hỏi giữa các trường về công tác Đoàn…

+ Có chế độ bồi dưỡng, khen thưởng thích đáng đối với cống hiến và thành tích của cán bộ Đoàn.

- Phối hợp với công Đoàn: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về dân số, nét đẹp bạn gái, các hoạt động 8/3, 20/10…

* Huy động sự phối hợp giúp đỡ của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động.

- Phối hợp với cha mẹ học sinh.

+ Giao cho GVCN lớp thông qua họp phụ huynh tuyên truyền để cha mẹ học sinh hiểu được về các hoạt động giáo dục NGLL…

+ Phối hợp với Ban đại diện CMHS để có sự hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất, chất xám trong các hoạt động có quy mô toàn trường.

- Phối hợp với các lực lượng xã hội khác: Phối hợp với công an các xã trong địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhất là công an xã Tiến Thắng để đảm bảo an ninh nhà trường, để trường có điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL được an toàn, phối hợp với công an Huyện Lý Nhân để tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống các tện nạn, và luật dân sự; phối hợp với Hội phụ nữ huyện, bệnh viện đa khoa Nam Lý tổ chức giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, kiểm tra sức khỏe định kì cho học sinh trong trường; phối hợp với Hội cựu chiến binh tổ chức giáo dục truyền thống cách mạng tại địa phương; phối hợp phòng văn hóa huyện để tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ và các cuộc thi lớn; phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương để tổ chức các phong trào đoàn trong nhà trường, các hoạt động tình nguyện, công ích, xã hội tại địa phương; Phối hợp với các công ty đóng trên địa bàn để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, để được hỗ trợ về kinh phí tổ chức các hoạt động NGLL; phối hợp với đội sinh viên tình nguyện của nhà trường để làm tốt công tác giáo dục truyền thống, các hoạt động văn nghệ thể thao và tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi.

2.4. Sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động.

- Huy động giáo viên tin học xây dựng các phần mềm tổ chức hoạt động NGLL, tập huấn cho toàn thể giáo viên trong trường về công nghệ thông tin, nhất là các chương trình hoạt động.

- Động viên, khích lệ giáo viên tích cực học tập và sử dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động.

- Khai thác triệt để công nghệ thông tin vào việc tổ chức hoạt động, thu thập và xử lý nội dung hoạt động.

2.5. Tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục NGLL.

* Hoạt động chính trị, đạo đức, pháp luật.

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tập thể như: Tổ chức mít tinh, kỉ niệm các ngày lễ lớn như kỉ niệm (20/10, 20/11, 22/12, 26/3…) để giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh.

- Kết hợp với Đoàn thanh niên xây dựng các câu lạc bộ nếp sống văn minh, ứng xử, nói năng, phòng chống các tệ nạn xã hội để giáo dục nếp sống văn hóa ở học sinh.

- Tổ chức các chuyên đề tuyên truyền cho học sinh về các vấn đề như: tìm hiểu luật dân sự, luật giao thông, hiến pháp nhà nước… Các hình thức tổ chức như tọa đàm, mời công an nói chuyện, hoặc xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn.

- Tổ chức các buổi hội thảo, các chương trình gắn với các hoạt động của Đoàn thanh niên như “Khi tôi 18”, các cuộc thi, bài viết như “Những điều em muốn nói”… để học sinh được tranh luận, thảo luận về những vấn đề mà giới trẻ đang quan tâm. Từ đó có những ý kiến định hướng, tư vấn giúp học sinh nhận thức đúng đắn về những vấn đề chính trị, xã hội.

* Tổ chức các hoạt động tìm hiểu khoa học ứng dụng vào phục vụ học tập.

- Thành lập tổ chuyên trách sưu tầm, biên tập các kiến thức về các bộ môn, về khoa học, kiến thức xã hội, thực tế; tổ chức các cuộc thi, các hoạt động vui chơi tìm hiểu trong các tiết sinh hoạt hoặc trong các ngày lễ lớn qua các trò chơi như “Rung chuông vàng”, “Vui mà học”… tìm hiểu các vấn đề về dân số, môi trường, tìm hiểu khoa học ứng dụng vào đời sống.

- Giao cho các tổ, nhóm bộ môn thành lập các câu lạc bộ học tập như Văn học, Toán học, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh… cho học sinh đăng kí tham gia theo các môn học mà mình yêu thích.

- Sử dụng hệ thống cụm bảng tin để tổ chức các cuộc thi mỗi tuần, hoặc mỗi tháng một số báo bảng theo hình thức thi Ôlimpic để học sinh tham gia, tổ chức tổng kết vào sáng thứ hai đầu tuần, công bố kết quả, phát thưởng cho học sinh có bài làm sớm nhất, đúng nhất.

* Tổ chức các hoạt động lao động, công ích, xã hội.

- Tổ chức cho học sinh tham gia trồng cây lao động đầu năm, phân công các lớp trực tuần chăm sóc cây để đảm bảo khung cảnh nhà trường xanh- sạch- đẹp.

- Tổ chức cho học sinh lao động hàng tuần, hàng tháng để tu sửa trường lớp, dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường, sân chơi, bãi tập thể dục, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho các hoạt động dạy học, vui chơi của nhà trường.

- Kết hợp với Đoàn thanh niên cho các Chi đoàn đăng kí và tổ chức xây dựng các công trình thanh niên, tích cực lao động giúp đỡ gia đình... Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tình nguyện hè tại địa nguyện tại địa bàn lũy tre xanh, giúp cơ sở đoàn tại địa phương tổ chức trung thu cho các em nhỏ…

- Kết hợp với đội sinh viên tình nguyện của nhà trường tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi, giúp đỡ các bạn học sinh lớp 12 trong kì thi THPT Quốc gia

- Giao cho Hội chữ thập đỏ nhà trường tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ như giúp bạn vượt khó, tặng quà cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết nguyên đán, mua bảo hiểm y tế cho học sinh bị tàn tật, bệnh nặng… động viên học sinh tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện như mua tăm tre ủng hộ người mù, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, nghĩa tình biên giới hải đảo, đồng bào vùng cao, lũ lụt…

* Hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

- Giao cho nhân viên thư viện nhà trường giới thiệu những sách báo, tác giả, tác phẩm có giá trị lớn… Tận dụng tối đa khả năng có thể của thư viện nhà trường để thu hút học sinh tìm đọc.

- Kết hợp cùng với Đoàn thanh niên tổ chức thi sáng tác thơ văn, làm tập san, báo tường với các chủ đề về mái trường, tình thầy trò, bè bạn…

- Tổ chức các cuộc thi và hội diễn văn nghệ vào các buổi sáng thứ hai chào cờ đầu tuần, các ngày lễ lớn, các hoạt động đoàn thể trong năm. Khuyến khích các lớp chọn lựa các tác phẩm văn học dân gian như dân ca, quan họ; sưu tầm các bài hát, câu hát của địa phương để giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống tỉnh nhà.

- Tổ chức các hoạt động thi cắm hoa với các chủ đề gắn với các ngày lễ lớn; tổ chức trưng bày triển lãm tranh ảnh, giới thiệu về truyền thống nhà trường, các hoạt động dạy và học và hoạt động Đoàn thanh niên…

* Hoạt động thể thao, quốc phòng, tham quan du lịch.

- Tổ chức các hoạt động TDTT như bóng đá, bóng bàn, đá cầu, cầu lông, điền kinh … cho toàn thể học sinh trong trường tham gia

- Phát động thi đua và tổ chức Hội khỏe phù đổng theo kế hoạch hằng năm.

- Kết hợp cùng với Đoàn thanh niên thành lập đội tự quản, đội phòng chống tệ nạn xã hội, đội thanh niên xung kích trong nhà trường. Giao cho các lớp trực tuần theo dõi nề nếp thi đua trong học sinh, tổng kết, đánh giá kết quả hàng tuần, hàng tháng, học kì và cả năm học.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ngày quốc phòng toàn dân 22/12, giao cho đội tự vệ cơ quan, bảo vệ và đội tự quản đảm bảo an ninh trường học.

- Giao cho nhóm giáo viên Văn kết hợp cùng Đoàn thanh niên chăm sóc và giới thiệu khu tưởng niệm nhà văn liệt sĩ Nam Cao theo kế hoạch.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi với các trò chơi dân gian và cắm trại cho các Chi đoàn hàng năm vào phần Hội của lễ khai giảng và các ngày lễ lớn 26/3 hoặc ngày 22/12.

* Hoạt động tư vấn về giá trị sống, kĩ năng sống.

- Tổ chức các chương trình giao lưu cho học sinh được tự do phát biểu bày tỏ ý kiến của mình, Từ đó, giúp các em dễ hoà nhập vào cộng đồng, tạo cho các em sự tự tin, hứng thú trong học tập và sinh hoạt.

- Tổ chức các hoạt động NGLL theo hình thức các đội chơi, nhóm chơi để học sinh bàn bạc, trao đổi trong nhóm nhỏ, tạo cơ hội cho các em có thể chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải quyết một vấn đề có liên quan đến bài học.

- Tổ chức các hoạt động sân khấu, hoặc câu lạc bộ văn học để học sinh được đóng vai, thực hành một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Học sinh được rèn luyện thực hành những kỹ năng ứng xử và bày tỏ thái độ, tạo điều kiện làm phát triển óc sáng tạo của học sinh, khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của học sinh theo hướng tích cực…

2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động giáo dục NGLL.

- Công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, định kì, theo kế hoạch. Khi kiểm tra, giám sát nếu phát hiện những vướng mắc trong quá trình thực hiện phải giải quyết kịp thời…

- Kiểm tra giám sát phải đảm bảo tính dân chủ, thực hiện đúng quy chế, nội dung, chương trình hoạt động.

- Nội dung kiểm tra giám sát phải tập trung vào các công việc được nêu trong kế hoạch, chỉ ra những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân, so sánh kết quả đạt được với mục đích yêu cầu của hoạt động.

- Phương pháp kiểm tra hoạt động giáo dục NGLL có thể thực hiện bằng nhiều cách: dự một số hoạt động, quan sát hoạt động của giáo viên và học sinh, kiểm tra giáo án, hồ sơ, chương trình hoạt động, kiểm tra sản phẩm hoạt động của học sinh…

Sau khi kiểm tra, đánh giá cần rút kinh nghiệm về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính đáp ứng hoạt động. Từ đó, có những cải tiến nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động.

 II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

Thời gian

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

8

- Ổn định tổ chức, phân công GV phụ trách lớp.

- BGH

- Lao động vệ sinh toàn trường.

- Toàn trường

- Triển khai hoạt động văn nghệ, chuẩn bị CSVC cho lễ đón trường khai giảng năm học 2016-2017.

- Toàn trường

- Tập huấn cán bộ Đoàn, cán bộ lớp về công tác thi đua, trực tuần, giữ Sổ đầu bài

- BCH Đoàn trường

- Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị cho học sinh.

- GVCN

Tháng 9

- Khai giảng năm học 2016-2017, Phát động HS chơi các trò chơi dân gian.

- Triển khai tháng ATGT

- Toàn trường

 

- Phát động phong trào vệ sinh lớp học, làm đẹp cảnh quan trường lớp.

- Toàn trường

- HĐ chủ đề 1: An toàn giao thông.

- GVCN + BCH Đoàn

- Tổ chức các hoạt động Đại hội lớp, Đại hội Chi đoàn.

Đoàn trường, GVCN

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc và giới thiệu khu tưởng niệm nhà văn liệt sĩ Nam Cao.

- Đoàn TN

- Tổ Văn- Sử- GDCD

- Sơ kết tháng 9, triển khai công tác tháng 10

- Toàn trường

Tháng 10

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20/10.

BCH Công đoàn + Ban nữ công

- Đại hội Đoàn trường, phát động thi đua cao điểm chúc mừng thành công của Đại hội.

BCH Đoàn TN

- Thực hiện chủ đề 2: Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình: Tổ chức diễn đàn cho HS khối 10 về tình bạn, tình yêu tuổi học trò, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên

Ban HĐNGLL

Hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo 15/10 - 15/11: Vận động CBGVNV và học sinh quyên góp tiền ủng hộ quỹ  "Vì người nghèo"

Hội Chữ Thập đỏ, BCH Đoàn trường, BCH công đoàn

- Hoạt động nhân đạo, từ thiện

Hội Chữ Thập đỏ

- Tổ chức cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp trường và vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn.   

- Đ/c Vũ, Đ/c Thuấn, Các Gv và HS có liên quan

- Sơ kết tháng 10, triển khai công tác tháng 11

- Toàn trường

Tháng 11

- Phát động phong trào thi đua trong giáo viên, chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11:

Đăng ký tuần học tốt, giờ học tốt; GV  thao giảng, dự giờ.

- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

BCH Công đoàn

Tổ chuyên môn

+ Tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục thể thao: Bóng bàn, cầu lông, cờ tướng.

BCH Công đoàn

Tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân ngày 20/11.

BCH Công đoàn, Lãnh đạo nhà trường.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Hội chữ thập đỏ Việt nam

BCH Hội Chữ thập đỏ

Tổ chức thi văn nghệ, làm báo tường, tập san chào mừng 20/11

BCH Đoàn trường + GVCN Lớp

Thực hiện chủ đề 3: Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.

Đoàn trường, GVCN

- Sơ kết tháng 11, triển khai công tác tháng 12

- Toàn trường

Tháng 12

Tham gia làm sạch đẹp khu tưởng niệm nhà văn liệt sĩ Nam Cao

BCH Đoàn trường + Chi đoàn giáo viên + Học sinh

Phát động thi đua học tốt chuẩn bị kiểm tra cuối kì

BGH, Đoàn trường, GVCN

Thực hiện chủ đề 4: Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

BGH, Đoàn trường, GVCN

Sơ kết tháng 12, triển khai công tác tháng 1

- Toàn trường

Tháng 1

Tổ chức các hoạt động tết vì người nghèo.

Vận động CBGVNV và học sinh  quyên góp tặng quà cho Học sinh nghèo nhân dịp tết Nguyên đán.

Hội Chữ Thập đỏ,

BCH Đoàn trường,

BCH công đoàn

Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại địa phương, giúp nhân dân chuẩn bị đón Tết.

Đoàn trường, Hội CTĐ

Phát động phong trào thi đua trong giáo viên:  chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN.

BGH, BCH công đoàn

Thực hiện chủ đề 5: Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc

BGH, Đoàn trường, GVCN

Sơ kết tháng 1, triển khai công tác tháng 2.

Toàn trường

Tháng 2

Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN.

BCH Đoàn trường

Phát động đợt cao điểm mừng đảng, mừng xuân.

BGH, Đoàn trường, GVCN

Tổ chức cho học sinh kí cam kết đảm bảo an toàn và không đốt pháo nổ trong dịp tết.

GVCN

Tổ chức cho học sinh trồng cây đầu năm, làm đẹp khu vườn hoa, vườn sinh vật của nhà trường.

BGH, GVCN

Thực hiện chủ đề 6: Thanh niên với lý tưởng cách mạng

BGH, Đoàn trường, GVCN

Sơ kết tháng 2, triển khai công tác tháng 3.

Toàn trường

Tháng 3

Tổ chức tọa đàm trong nữ CBGVNV nhân ngày 8/3, các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

BCH công đoàn

Đoàn trường

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3

BCH Đoàn trường

Tổ chức hội trại 26/3

Đoàn trường

Thực hiện chủ đề 7: Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

BGH, Đoàn trường, GVCN

Sơ kết tháng 3, triển khai công tác tháng 4.

Toàn trường

Tháng 4

Tổ chức báo cáo sáng kiến kinh nghiệm của Giáo viên.

Lãnh đạo, Tổ chuyên môn

Tổ chức các hoạt động tư vấn mùa thi 2017

BGH, Đoàn trường, GVCN

Tham gia các cuộc vận động quyên góp ủng hộ học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa.

Hội Chữ Thập đỏ, BCH Đoàn trường, BCH công đoàn

Thực hiện chủ đề 8: Thanh niên với hoà bình, hữu nghị và hợp tác

BGH, Đoàn trường, GVCN

Sơ kết tháng 4, triển khai công tác tháng 5.

Toàn trường

Tháng 5

Xét thi đua cuối năm đối với các tập thể và cá nhân.

Lãnh đạo, BCH Công đoàn

Tổ chức lễ ra trường cho Học sinh khối lớp 12

Lãnh đạo, BCH Đoàn trường, GVCN khối 12

Thực hiện chủ đề 9: Thanh niên với Bác Hồ

BGH, Đoàn trường, GVCN

Tổng kết, phát thưởng năm học 2016 - 2017.

 

Tháng 6-7

Tuyển sinh vào lớp 10

Ban tuyển sinh

Tổ chức tham quan du lịch Hè 2017

BCH Công đoàn

GV học bồi dưỡng hè 2017

Giáo viên

 

   Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2016-2017 của trường THPT Nam Lý. Đề nghị các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc./.

                                                                               

 

Nơi nhận:

- Chi bộ (để báo cáo)

- Lãnh đạo nhà trường (để chỉ đao);

- BCH Đoàn trường (để thực hiện);

- BCH Hội Chữ thập đỏ (để thực hiện);

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

- GVCN Lớp (để thực hiện)

- Lưu vp

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Cúc

                                                                                         

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

Tác giả: Trần Thị Ngọc Cúc
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị