Tin tức/(THPT Lý Nhân)/LỊCH CÔNG TÁC/
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

SỞ GD - ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HỌC 08

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

(từ 14/10/2019 ngày 20/10/2019 đến )

 

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

LÃNH ĐẠO TRỰC

HAI

14/10

7h00': SHĐT - Văn nghệ chào mừng 20/10 Ngày Phụ nữ Việt Nam

TKB mới

14h: BD HSG

đ.c Huy

BA

15/10

7h00': Học theo TKB

14h: Học ôn 3K

đ.c Huy

16/10

7h00': Học theo TKB

14h: Học ôn 3K

đ.c Lương

NĂM

17/10

7h00': Hội nghị CBCVVC

 

đ.c Lương

SÁU

18/10

7h00': Học theo TKB

- Học ôn 3K

đ.c Quỳnh

BẢY

19/10

7h00': Học theo TKB

T2: Họp giao ban

T5: sinh hoạt lớp

Ký GA - Lịch báo giảng

14h00: Học ôn K12 - Học nghề

 

đ.c Quỳnh

CN

20/10

 

 

 

 

    Hiệu trưởng

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồi

 
Tác giả: thptlynhan
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị