Tin tức/(THPT A Kim Bảng)/PHÒNG TRUYỀN THỐNG/
Công đoàn trường THPT A Kim Bảng 50 năm không ngừng lớn mạnh

Công đoàn trường THPT A Kim Bảng là tổ chức chính trị - xã hội của người lao động trong nhà trường, được thành lập cùng thời gian thành lập trường (23/9/1964).

Những ngày đầu mới thành lập, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời do thầy giáo Phạm Văn Hồng, giáo viên Chính trị làm Thư kí (nay là chủ tịch Công đoàn) với 01 tổ, 19 công đoàn viên. Từ khi thành lập, Công đoàn trường đã qua nhiều kì đại hội và có hơn 300 công đoàn viên. Trong mỗi nhiệm kì, BCH Công đoàn có từ 3 đến 5 thành viên. Các nhà giáo ở cương vị Chủ tịch Công đoàn trong các nhiệm kì đã có nhiều công sức đóng góp cho phong trào công đoàn. Đến nay Công đoàn trường có 65 công đoàn viên (49 nữ, 26 Đảng viên) được biên chế thành 6 tổ công đoàn: Toán- Tin;  Lý-TD-GDQP-KTCN;  Văn-GDCD; Sử-Địa-Ngoại ngữ;  Hoá-Sinh-Công nghệ; Hành chính với 56 giáo viên trực tiếp giảng dạy và 03 cán bộ quản lý; trong đó có 06 thạc sĩ, 53 đại học, 16 cán bộ, giáo viên được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Huy chương và Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Đội ngũ giáo viên giảng dạy đủ mạnh để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Công đoàn trường THPT A Kim Bảng trực thuộc Công đoàn giáo dục Hà Nam. Năm mươi năm hoạt động, Công đoàn trường đã chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên, giúp nhau tiến bộ trong nghề nghiệp, là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với  cán bộ, giáo viên. Các hoạt động Công đoàn đã tạo nên nhiều phong trào thi đua sôi nổi và đạt hiệu quả cao như: "Dạy tốt, học tốt"; "Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm"; "Giỏi việc trường, đảm việc nhà", tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao.

Năm mươi năm qua, nhiều công đoàn viên ưu tú đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Công đoàn trường và nhiều công đoàn viên đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quí của tổ chức Công đoàn các cấp.

Dưới sự lãnh đạo của Cấp uỷ, Chi bộ và Công đoàn Giáo dục Hà Nam; Công đoàn trường THPT A Kim Bảng cùng Nhà trường phấn đấu thực hiện chủ trương chuẩn hoá, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng và hiệu quả trên mọi mặt công tác; đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Chi bộ trường THPT A Kim Bảng nhiệm kỳ 2015-2020; phấn đấu giữ vững danh hiệu trường Chuẩn Quốc gia.

Tác giả: Đỗ Đình Thế - Chủ tịch Công đoàn
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị