Tin tức/(THPT A Kim Bảng)/PHÒNG TRUYỀN THỐNG/
TỔ VĂN PHÒNG HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Tổ Văn phòng với đặc thù là tổ hậu cần, phục vụ công tác dạy và học; vì vậy, các thành viên trong tổ đều xác định rõ chức trách và nhiệm vụ được giao; luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trải qua 50 năm, cùng với sự biến đổi của nhà trường, tổ Văn phòng cũng có nhiều thay đổi. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước; các thế hệ của tổ hôm nay vẫn nỗ lực không ngừng; góp phần nhỏ bé vào thành tích chung của nhà trường trong những năm qua.

Năm học 2014-2015, với 07 thành viên; làm nhiều công việc khác nhau: kế toán, thủ quỹ, văn thư, phục vụ, bảo vệ, thư viện,…; tổ Văn phòng quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Công tác tài chính: chịu trách nhiệm về công tác kế toán trường học theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật. Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên và học sinh.

- Công tác văn thư: Thực hiện công việc của công tác văn thư theo sự phân công của lãnh đạo. Đảm bảo kịp thời, nhanh chóng thông tin hai chiều giữa nhà trường với các cơ quan, ban ngành các cấp trong và ngoài nhà trường, cập nhật thông tin vào các hồ sơ sổ sách của bộ phận văn thư theo qui định.

- Công tác bảo vệ phục vụ: Đảm bảo truyệt đối an toàn tài sản nhà trường; giữ gìn an ninh trật tự trong trường; tham gia các hoạt động của nhà trường theo yêu cầu công tác.

- Công tác y tế, lao động vệ sinh môi trường: Chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ công tác y tế, lao động vệ sinh môi trường. Theo dõi, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ giáo viên và học sinh; đảm bảo trường học luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn.

-Công tác thư viện: Chịu toàn bộ trách nhiệm xử lý nghiệp vụ thư viện; xây dựng, tổ chức thư viện hoạt động đảm bảo các tiêu chuẩn Thư viện chuẩn Quốc gia. Cung cấp sách giáo khoa, sách tham khảo, báo, tạp chí,…; thường xuyên mở cửa phục vụ giáo viên và học sinh; giới thiệu sách và cùng các tổ chuyên môn  phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.

Hoà chung với niềm vui 50 năm thành lập trường, tập thể tổ quyết tâm giữ vững các danh hiệu thi đua; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là hậu phương vững chắc cho mặt trận dạy và học trong nhà trường./.

Tác giả: Lê Thị Liên - Tổ trưởng
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị