Bạn cần biết

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

STT

Tên tập thể, cá nhân

Đơn vị

Số tiền ủng hộ/

Hình thức ủng hộ

Ngày nhận

1

Nghiêm Việt Hùng -12A, Khoá 1987- 1990

GĐ Cty tư vấn và PTCN Nam Hà

3.000.000 đ

(Ba triệu )

06/08/2015

2

Tập thể lớp 12A khoá 90 - 93

 

Đã ủng hộ các bano, trang trí

20/08/2015

3

Cựu học sinh khoá 2012 – 2015

 

5.000.000 đ

(Năm triệu )

20/08/2015

4

Lê Ngọc Tưởng - 12C Khoá 1992-1995

Thanh Tân- Thanh Liêm

2.000.000 đ

(Hai triệu )

01/9/2015

5

Lê Tiến Hào - Khoá 70-73

(Thanh tra C.Phủ)

10.000.000đ

(Mười triệu)

15/9/2015

6

Tập thể lớp 12A khoá 1985 - 1988

 

10.000.000 đ

(Mười triệu)

20/09/2015

7

Công ty Xi măng Bút Sơn

(Ông Trần Tiến Dũng Phó TGĐ công ty đại diện)

 

30.000.000 đ

(Ba mươi triệu đồng)

31/10/2015

8

Ông Vũ Văn Vương – Cựu học sinh khóa 1982 - 1985

 

30.000.000 đ

(Ba mươi triệu đồng)

31/10/2015

9

Ông Nguyễn Đức Cường – Cựu học sinh khóa 1989 – 1992

 

10.000.000đ

(Mười triệu)

31/10/2015

10

Ông Nguyễn Mạnh Hòa –  Cựu học sinh khóa 1989 -1992

 

10.000.000đ

(Mười triệu)

31/10/2015

11

Tập thể học sinh lớp 12A khóa 1989 – 1992

 

10.000.000đ

(Mười triệu)

31/10/2015

12

Ông Trần Vũ Hải – Cựu học sinh khóa 1992 - 1995

 

10.000.000đ

(Mười triệu)

31/10/2015

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 10

Tổng lượng truy cập: 225054