Tin tức : TIN NHÀ TRƯỜNG/

TRƯỜNG THPT A THANH LIÊM – ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Nghị quyết số 29-NQ/TƯ về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đã chỉ ra nhiệm vụ của giáo dục phổ thông là: tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, những năm học qua, trường THPT A Thanh Liêm đã chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp với tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Dưới đây là một số hoạt động giảng dạy và giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm diễn ra trong tháng 9,10 năm học 2019 – 2020.

 

Giờ học môn Lịch Sử

 

Giờ học môn Công nghệ

 

Giờ học môn Sinh học

 

Giờ học môn Toán

 

 

Tập thể 12 A1 thăm làng nghề thủ công tại xã Hoàng Đông- Duy Tiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ Văn - CD

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 43

Tổng lượng truy cập: 228053