Tin tức : TIN NHÀ TRƯỜNG/

TỔ TOÁN - TIN THỰC HIỆN ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

    Thực hiện Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3/10/2017 của Bộ hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

    Thực hiện điều chỉnh quan điểm dạy học định hướng nội dung sang dạy học định hướng đầu ra; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng. Quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

    Khắc phục lối truyền thụ một chiều, tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc tổ chức tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học; nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn.

    Phát triển đội ngũ giáo viên về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

   Yêu cầu của đổi mới trên cơ sở: Bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học; Thực hiện đối vơí chương trình hiện hành và tài liệu giáo khoa đang thực hiện; Dạy học trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất có được của trường, môi trường giáo dục địa phương, năng lực chuyên môn đội ngũ để đề ra kế hoạch khả thi, phù hợp, mang lại hiệu quả.

    Trên cơ sở trên, Tổ ToánTin -TRƯỜNG THPT A THANH LIÊM tiếp tục đổi mới SHCM, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá. Ngay từ đầu năm tổ đã xây dựng kế hoạch SHCM cho cả năm học, 2 tuần một lần, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng nội dung:

    Cụ thể hóa các hoạt động thực hiện theo công văn, vào việc chỉ đạo soạn giảng; chỉ đạo tổ chức dạy học trên lớp, tổ chức nghiên cứu bài học; kiểm duyệt nội dung các hồ sơ theo yêu cầu đổi mới; từng bước đánh giá năng lực giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới PPDH. Mỗi giáo viên có ít nhất 1 tiết soạn giảng theo định hướng đổi mới.

     Tổ chức hoạt động dự giờ đồng nghiệp, tổ chức nghiên cứu bài học, thao giảng để rút kinh nghiệm; tổ chức học sinh thực hiện các hành động, các kỹ thuật học tập tích cực trong các tiết học trên lớp.

   Tổ chức xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, phân công hàng tháng giáo viên luân phiên chủ trì Nghiên cứu bài học để nâng cao năng lực thực hành.

    Đối với GV

Đổi mới cách soạn giảng theo hình thức thực hiện chuỗi hoạt động học tập.

   Tổ chức tốt tiết dạy thể hiện sự tương tác thầy, trò và môi trường trong đó giáo viên chủ đạo trong các hoạt động tổ chức, lãnh đạo, điều khiển, điều chỉnh hoạt động nhận thức của học sinh, học sinh tự giác, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học.

   Đổi mới các hoạt động trong tiết dạy, bao gồm các hoạt động: hđ Khởi động, hđ Hình thành kiến thức mới, hđ luyện tập, hđ vận dụng, hđ trải nghiệm, sáng tạo, hoạt động Kiểm tra (có thể kiểm tra được tiến hành đầu tiết sau, kiểm tra trong quá trình dạy học, kiểm tra định kỳ với nhiều hình thức, nhằm để điều chỉnh cách dạy và đánh giá năng lực học sinh).

   Tổ chức hướng dẫn HS kỹ thuật học tập tích cực và phương pháp tự học.

Tạo nhiều cơ hội cho học sinh được tham gia vào quá trình học tập.

   Tập cho học sinh có động thái chủ động trong việc tương tác tài liệu, thí nghiệm thực hành, chủ động học cá nhân và tham gia tương tác với học sinh khác.Học sinh phải nỗ lực hoạt động các giác quan để nhận thức cảm tính, nỗ lực hoạt động tư duy để nhận thức lý tính: từ nghe, thấy..đến hiểu biết.

   Đổi mới cách ra đề kiểm tra đánh giá.Tăng dần câu hỏi phát triển năng lực cho HS: đảm bảo câu hỏi 3 phần, phần dẫn, phần câu hỏi và phần đáp án. Phần dẫn phải sinh động, gắn liền thực tiễn, gần gũi trong đời sống sản xuất và sinh hoạt, để học sinh tư duy giải quyết vấn đề bằng vốn tri thức cơ bản đã được học trong chương trình GDPT. Đây chính là cơ sở để đo phẩm chất và năng lực, đồng thời tự mỗi học sinh phải thay đổi cách học.

             -Tăng cường tham gia sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối, GV phải tự học, nâng cao nhận thức về lý luận, quan điểm dạy học; tạo sự đam mê, trải nghiệm, tìm hiểu các mô hình dạy học tiên tiến để vận dụng, điều chỉnh phương pháp truyền thống chưa đạt hiệu quả./.

Dưới đây là một số hình ảnh giờ học minh họa của GV tổ Toán - Tin

TỔ TOÁN - TIN

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 43

Tổng lượng truy cập: 228053