Tin tức : KHOA HỌC KỸ THUẬT/

Chính phủ tăng cường ứng dụng hình thức hội nghị truyền hình trực tuyến

Trường hợp đặc biệt, nếu cần thiết tổ chức hội nghị tập trung, phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng. Động thái này thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Chính phủ trong việc đổi mới hơn nữa lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, tiết giảm chi phí, góp phần nâng cao năng lực điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước, nhằm mục tiêu phục vụ nhân dân tốt hơn. Một trong những điểm nhấn thể hiện quyết tâm của Chính phủ là việc Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008. Trong đó, nêu rõ bảo đảm một số cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với một số Bộ, ngành, tỉnh, thành phố và các cuộc họp của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương với các đơn vị trực thuộc được tổ chức dưới hình thức họp trên môi trường mạng. Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy trình tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ tiếp tục được cải tiến và hoàn thiện. Năm 2008, đã tổ chức phục vụ tốt khoảng 400 cuộc họp và làm việc của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, trong đó có nhiều hội nghị lớn và 13 phiên họp Chính phủ, trên 20 cuộc họp, họp giao ban của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng... Rất nhiều trong số các cuộc họp trên được tổ chức qua mạng. Ngay trong tháng đầu năm 2009, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ nhằm phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác của Văn phòng Chính phủ ngày càng tốt hơn, đáp ứng các yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử tiên tiến, hiện đại. Theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, từ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2009, Chính phủ mời Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ cùng dự họp.

Admin

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 91

Tổng lượng truy cập: 225595