Tin tức/(THPT Bắc Lý)/HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG/
CHI BỘ TRƯỜNG THPT BẮC LÝ - Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2014

   HUYỆN ỦY HUYỆN LÝ NHÂN                                                                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT  NAM

 

CHI BỘ TRƯỜNG THPT  BẮC LÝ

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2014  

 

 

Sơ l­ược đặc điểm, tình hình:

- Trư­ờng THPT Bắc Lý  thành lập năm 1982.

- Địa chỉ: Xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

- Tổng số học sinh toàn trường  năm học 2014 -2015 là  1241 học sinh, gồm 30 lớp.

- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên gồm 76 đồng chí, trong đó cán bộ quản lí 03, giáo viên 67, hành chính 06.

- Chi bộ: có 26 Đảng viên, trong đó có 19 đảng viên chính thức, 07 đảng viên dự bị.

Thuận lợi:

- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết.

- Đội ngũ giáo viên chuyên môn tốt, yêu nghề, đang độ tuổi cống hiến.

Khó khăn:

- Đa số giáo viên đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ, một số nhà xa nơi công tác, đời sống còn khó khăn, thu nhập thấp chủ yếu bằng tiền lương.

- Học sinh sống trong khu vực thuần nông, việc đầu tư cho con em học tập của gia đình còn hạn chế.

- Học sinh tuyển vào trường : 2 năm liền tuyển 100% học sinh đăng ký vào học .

Qua 4 năm thực hiện  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Trường THPT Bắc Lý  đạt được kết quả như sau :

    1- Về tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

             - Việc triển khai học tập các nội dung làm theo bài bản theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo huyện ủy, các bộ đảng viên nắm rõ các nội dung “làm theo” từng năm và đăng ký làm theo những nội dung thiết thực nhất. Đảng viên được chi bộ trang bị đầy đủ tài liệu để nghiên cứu và học tập .

- 100% cán bộ giáo viên tham gia học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh, viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo một cách cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong toàn bộ giáo viên và học sinh đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

- Gắn việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ được giao của từng tổ chức, cá nhân trên cơ sở quán triệt đầy đủ các văn bản, chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng năm học của ngành.

- Triển khai thực hiện, tổ chức kiểm tra và đưa vào đánh giá thi đua công bằng, khách quan, chính xác.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

- Tổ chức cho cán bộ lãnh đạo, các tổ chuyên môn, đoàn thể trong nhà trường  xây dựng kế hoạch nêu gương điển hình về thực hiện  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

2- Về việc thực hiện các  nhiệm vụ chính trị được giao:

          Gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiệm vụ được giao của từng tổ chức, cá nhân trên cơ sở quán triệt đầy đủ các văn bản, chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng năm học của ngành.

Kết quả :

a) Chất lượng giáo dục:

·        Năm học 2012-2013:

Xếp loại

Tổng số HS

Giỏi/Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

Văn hóa

1312

71

5.4

627

48.0

552

42.7

54

4.1

Hạnh kiểm

1312

926

70.6

262

19.9

144

8.69

10

0.7

 

 - Đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh văn hóa, TDTT: 67 giải / 82 học sinh tham dự ,  80% hs dự thi đạt giải.

-         Đạt giải TDTT cấp tỉnh: Toàn đoàn đạt giải Nhì cấp tỉnh .   

·        Năm học 2013-2014:

Xếp loại

Tổng số HS

Giỏi/Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

Văn hóa

1318

71

5.4

596

45.2

575

43.6

76

5.8

Hạnh kiểm

1318

935

71

222

17

135

10.5

26

1.9

-  Đạt giải quốc giatrong kỳ thi IOE: 01 hs

- Học sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG văn hóa, IOE, TDTT cấp tỉnh :

       57 em/ 75 học sinh tham dự ,76% hs dự thi đạt giải .   

·        Năm học 2014-2015:

- Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia:   02 học sinh trong đội tuyển thi quốc gia môn IOE.

- Học sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG văn hóa, IOE, OTE :  48/69 học sinh dự thi,  70% hs dự thi đạt giải.

Trong đó: có 01 Giải nhất môn lịch sử lớp 12

·          Đỗ đại học cao đẳng đạt TB tỉnh .

·          Tỉ lệ tốt nghiệp  4 năm đạt 100% .

 b) Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, nhiệm vụ của ngành:

          - Triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường.   

         - Cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

        - Triển khai thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua mà Đảng và Nhà nước phát động.

        - Triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề năm học của ngành.

        - Triển khai và thực hiện tốt đổi mới giáo dục đào tạo theo nghị quyết TW8 khóa XI.

Kết quả:

     - Năm học 2011-2012: Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc – Bằng khen của Chủ Tịch UBND Tỉnh

              - Công đoàn: Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Hà Nam cho tập thể và 01 cá nhân

     - Năm học 2012-2013:Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến- Giám đốc Sở  Giáo dụcvà Đào tạo  tặng giấy khen.

                - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 02

                - Chiến sĩ thi đua cấp ngành: 14

                - Giáo viên giỏi cấp trường: 16

-  Lao động tiên tiến : 72

- Công đoàn : Bằng khen 01 cá nhân

- ĐTNCS : Bằng khen

- Chi bộ trong sạch vững mạnh

      - 6 tổ chuyên môn đạt LĐTT, 3 tổ được Giám đốc Sở  Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen.

     - Năm học 2013-2014: Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo  tặng giấy khen.

                - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01

- Chiến sĩ thi đua cấp ngành: 12

- Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT: 16

- Hội thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh có : 03 GV đạt loại Giỏi

                - Giáo viên giỏi cấp trường: 19

-  Lao động tiên tiến : 74

- Công đoàn : Giấy  khen

- ĐTNCS : Bằng  khen

      - 6 tổ chuyên môn đạt LĐTT, 3 tổ được Giám đốc Sở  Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen.

- Chi bộ trong sạch vững mạnh.

3- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đội ngũ cán bộ giáo viên:

- 100% cán bộ giáo viên trong đơn vị chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không có CBGV vi phạm về đạo đức nhà giáo và qui chế của đơn vị.

- 100% cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

4- Về công tác xây dựng Đảng:

- Cấp ủy thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt của chi bộ. Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

- Cấp ủy vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh trong việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, việc xây dựng, thảo luận góp ý báo cáo chính trị được tổ chức nghiêm túc, lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung.

- Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên mới nên số đảng viên trong chi bộ ổn định mặc dù hàng năm số lượng đảng viên thuyên chuyển tương đối nhiều, năm 2015 chi bộ có 26 đảng viên. Đầu năm 2015 chi bộ kết nạp được 5 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức 2 đồng chí.

           - Kết quả xếp loại đảng viên: trong 4 năm 100% đảng viên xếp từ  hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và các đồng chí BGH đều đạt hoàn thành xuất sắc  chức trách nhiệm vụ. 

- Chi bộ liên tục đạt "Trong sạch vững mạnh". 

Thành tích 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhcủa cán bộ giáo viên, đảng viên chi bộ trường THPT Bắc Lý  đạt được là sự cố gắng nỗ lực, là niềm tự hào của chi bộ . Trong thời gian sắp tới tập thể cán bộ giáo viên, đảng viên trường THPT Bắc Lý  sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để việc học tập và làm theo trở thành nếp sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và học sinh góp phầp giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                               

                                                                                                                                                                         TM CẤP ỦY

                                                                                                                                                                       BÍ THƯ CHI BỘ

                                                                                   

                     

                                                                                                                                                                      Nguyễn Mạnh Cương   

Tác giả: THPT Bắc Lý

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Quy chế công khai

Thông tư 09 ngày 07/5/2009

Thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014 -2015

Biểu mẫu 09 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Báo cáo công khai dự toán 2016, dự toán 2015 và Quyết toán thu chi

Báo cáo công khai dự toán 2016, dự toán 2015 và Dự toán, Quyết toán thu chi 2014
Xem thêm...
Website Đơn vị