Tin tức/(THPT Bắc Lý)/THÔNG BÁO/
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI THPT QUỐC GIA 2016

SỞ GD & ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT BẮC LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Bắc Lý, ngày 20 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI THPT QUỐC GIA 2016

ĐỐI VỚI THÍ SINH TỰ DO

Căn cứ công văn số 438/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 8/4/2016 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2016.

Về thủ tục làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2016 đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT, nhà trường thông báo như sau:

1. Hồ sơ bao gồm:

- Vỏ túi hồ sơ ( đã dán ảnh và ký đóng dấu )

- Phiếu số 1,Bản photo Phiếu số 1

- Phiếu số 2.

- Bản photocopy 2 mặt Giấy chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4

- 01 file ảnh có độ phân giải là 400x600 pixel

- 02 ảnh 4x6 ( có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, tỉnh, huyện và mã số đơn vị ĐKDT, 2 ảnh này đựng trong một phòng bì nhỏ)

- 02 phong bì thư có dán tem , ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh

- Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp, Phiếu đăng ký tốt nghiệp bản photo

- Học bạ.

- Giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao);

- Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có)

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú theo nội dung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Quy chế này nếu thuộc trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12;

- Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Quy chế này;

2. Lệ phí dự tuyển: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/4/2016 đến 30/4/2016.

 

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                       NGUYỄN MẠNH CƯƠNG

 

Tác giả: THPT BacLy

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Quy chế công khai

Thông tư 09 ngày 07/5/2009

Thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014 -2015

Biểu mẫu 09 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Báo cáo công khai dự toán 2016, dự toán 2015 và Quyết toán thu chi

Báo cáo công khai dự toán 2016, dự toán 2015 và Dự toán, Quyết toán thu chi 2014
Xem thêm...
Website Đơn vị