Tin tức/(THPT Bắc Lý)/THÔNG BÁO/
Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012 tại tỉnh Hà Nam diễn ra an toàn, nghiêm túc. Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012 như sau: Giáo dục THPT: Tổng số : 8479 thí sinh đỗ TN , Tỷ lệ 99,87%. Trong đó: Giỏi: 206 ts; Khá: 1865 ts. Giáo dục thường xuyên: Tổng số: 1087 thí sinh đỗ TN, Tỷ lệ 96,79%. Giỏi: 0 ; Khá: 21 ts. Xem chi tiết tại đây.
Tác giả: Admin

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Quy chế công khai

Thông tư 09 ngày 07/5/2009

Thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014 -2015

Biểu mẫu 09 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Báo cáo công khai dự toán 2016, dự toán 2015 và Quyết toán thu chi

Báo cáo công khai dự toán 2016, dự toán 2015 và Dự toán, Quyết toán thu chi 2014
Xem thêm...
Website Đơn vị