Tin tức/(THPT Bắc Lý)/THÔNG BÁO/
Lịch kiểm tra chất lượng 8 tuần học kì I năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG THPT BẮC LÝ

LỊCH KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 – 2015

(Kèm theo kế hoạch số 06/KH-CM)

 

Buổi - Ca

Thời gian làm bài

Môn kiểm tra

Thời gian GV và HS có mặt

Chiều thứ 4

29/10/2014

Ca 1

14h30 – 16h

Toán 10

Toán 12

14h00

Ca 2

16h30 – 17h15

Lí 10

Lí 12

 

Sáng thứ 5

30/10/2014

Ca 1

7h30 – 9h00

Văn 10

Văn 11

7h00

Ca 2

9h30 - 10h15

Hóa 10

Hóa 11

 

Ca 3

10h45 - 11h30

T.Anh 10

T. Anh 11

 

Chiều thứ 5

30/10/2014

Ca 1

13h30 - 14h15

Hóa 12

 

13h00

Ca 2

14h45 - 16h15

Văn 12

Toán 11

K11: 14h15

Ca 3

16h45 - 17h30

T.Anh 12

Lí 11

 

 

 

Hiệu trưởng

(Đã kí)

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cương

 

 

Tác giả: Trường THPT Bắc Lý

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Quy chế công khai

Thông tư 09 ngày 07/5/2009

Thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014 -2015

Biểu mẫu 09 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Báo cáo công khai dự toán 2016, dự toán 2015 và Quyết toán thu chi

Báo cáo công khai dự toán 2016, dự toán 2015 và Dự toán, Quyết toán thu chi 2014
Xem thêm...
Website Đơn vị