Bạn cần biết

Biểu mẫu công khai năm 2018
Biểu mẫu 09 ( Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT)
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Sở giáo dục và đào tạo Hà Nam
(Tên cơ sở giáo dục): Trường THPT B Kim Bảng
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2017-2018
STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
I Điều kiện tuyển sinh Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nam và UBND Huyện Kim Bảng Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nam Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nam
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện Theo chương trình hiện hành của Bộ GD&ĐT và chương trình thí điểm theo đề án 791 Theo chương trình hiện hành của Bộ GD&ĐT và chương trình thí điểm theo đề án 791 Theo chương trình hiện hành của Bộ GD&ĐT và chương trình thí điểm theo đề án 791
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và GĐ
 Học sinh tích cực, chuyên cần, chủ động trong học tập
Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và GĐ
Học sinh tích cực, chuyên cần, chủ động trong học tập
Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và GĐ
Học sinh tích cực, chuyên cần, chủ động trong học tập
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục Hoạt động giáo dục NGLL, hướng nghiệp dạy nghề, lao động, văn thể mỹ, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động tư vấn học tập, tư vấn tâm lý. Hoạt động giáo dục NGLL, hướng nghiệp dạy nghề, lao động, văn thể mỹ, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động tư vấn học tập, tư vấn tâm lý. Hoạt động giáo dục NGLL, hướng nghiệp dạy nghề, lao động, văn thể mỹ, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động tư vấn học tập, tư vấn tâm lý.
V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được Tốt Tốt Tốt
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh Tốt Tốt Tốt
                                          ….., ngày 15 tháng 6 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường năm học 2017 - 2018

Biểu mẫu công khai năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin chất lượng thực tế của nhà trường

Biểu mẫu công khai thông tin năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của nhà trường

Biểu mẫu công khai năm 2018

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.
Xem thêm...
Website Đơn vị