Tin tức/(THPT B Kim Bảng)/ĐỔI MỚI DẬY VÀ HỌC/
Về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Nam việc quản lý dạy thêm, học thêm đã đạt được một số kết quả. Song nhìn chung việc quán triệt và thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm vẫn chưa đạt được yêu cầu đề ra. Để quản lý việc dạy thêm, học thêm theo đúng tinh thần của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, UBND tỉnh Hà Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo đối với toàn ngành. Xin xem chi tiết các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc dạy thêm, học thêm tại đường link sau:   Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về dạy thêm, học thêm. Công văn số 1837/GDĐT-GDTH; 1820/GDĐT-GDTrH về Quản lý dạy thêm, học thêm đối với GD Tiểu học, GDTrH, GDTX
Tác giả: Admin
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường năm học 2017 - 2018

Biểu mẫu công khai năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin chất lượng thực tế của nhà trường

Biểu mẫu công khai thông tin năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của nhà trường

Biểu mẫu công khai năm 2018

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.
Xem thêm...
Website Đơn vị