Tin tức/(THTP B Phủ Lý)/TIN TỨC - SỰ KIỆN/
Công khai dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2019
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính          
  Đơn vị: Trường THPT B Phủ Lý            
 Chương: 422            
DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC          
(Kèm theo Quyết định số 62/QĐ- BPL ngày 08/5/2019 của Trường THPT B Phủ Lý)          
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)          
    Đvt: Triệu đồng          
Số
TT 
Nội dung Dự toán được giao          
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 414          
1  Số thu phí, lệ phí            
1.1 Lệ phí            
  Lệ phí A            
  Lệ phí B            
  …………….            
1.2 Phí            
  Phí A            
  ,            
  …………….            
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 414          
2.1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 414          
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 414          
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên            
2.2 Chi quản lý hành chính            
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ             
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ             
3  Số phí, lệ phí nộp NSNN            
3.1 Lệ phí            
  Lệ phí A            
  Lệ phí B            
  …………….            
3.2 Phí            
  Phí A            
  Phí B            
  …………….            
II Dự toán chi ngân sách nhà nước 8,416          
1 Chi quản lý hành chính            
1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ             
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ             
2 Nghiên cứu khoa học            
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ            
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia            
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ            
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở            
2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng            
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 8,416          
3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8,416          
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình             
4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên            
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             
5 Chi bảo đảm xã hội              
5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên            
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             
6 Chi hoạt động kinh tế             
6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên            
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường            
7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên            
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin              
8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên            
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn            
9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên            
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao            
10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên            
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             
11 Chi Chương trình mục tiêu            
1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia            
  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)            
2 Chi Chương trình mục tiêu            
  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)            
               
Tác giả: thptbphuly
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Trường THPT B Phủ Lý thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công khai dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2019

Trường THPT B Phủ Lý công khai dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2019

'Tôi sợ sự giả dối truyền đến đời con cháu'

'Hậu quả của lối làm ăn chụp giật, giả dối này ghê gớm lắm. Tôi sợ nhất là nó truyền đời đến con cháu', nguyên Chủ tịch An Giang, ông Nguyễn Minh Nhị chia sẻ.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.
Xem thêm...
Website Đơn vị