Tin tức/(THTP B Phủ Lý)/DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN/
THam luận Công tác xây dựng và phát triển đảng trong đoàn viên ở trường THPT B Phủ Lý

     Kính thưa Đại hội

     81 năm qua với sự thay đổi kỳ diệu của đất nước, Đảng cộng sản VN đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, khẳng định vai trò quyết định không thể thiếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đảng luôn vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, luôn đề ra đường lối đúng đắn, phù hợp đưa CM nước ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Đảng cộng sản luôn khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị nước ta, xứng đáng là người cầm lái vĩ đại trên con thuyền cách mạng đưa dân tộc VN đến vinh quang.

     Là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên VN do Đảng cộng sản VN sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực chất là tổ chức cộng sản với chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Vì vậy, công tác tham gia xây dựng Đảng cũng chính là xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên cũng như để làm tốt công tác xây dựng Đảng, nghị quyết TW lần 4 khóa VII đã chỉ rõ “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng với cộng đồng thế giới hay không, CM Việt Nam có vững bước trên con đường XHCN hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của CM”. Do đó Toàn Đảng phải “chăm lo phát triển Đảng củng cố đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giáo dục rèn luyện thanh niên tạo nguồn bổ sung lực lượng cho Đảng”.

     Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng khẳng định:

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân

Một đời bắt đầu từ tuổi trẻ

Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”

(Trích: Th­ư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết, tháng 1/1946)

     Nói chuyện với hội nghị chuyên đề sinh viên quốc tế ngày 1/9/1961 Bác nói “Thời đại này là thời đại vẻ vang của thanh niên. Thanh niên là những đội xung phong trên mặt trận chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật”

     Đoàn TN là trường học XHCN để thanh niên học tập và rèn luyện. Đã 80 năm trôi qua, vai trò và truyền thống vẻ vang của Đoàn đã góp phần tô điểm, làm rạng ngời trang sử vàng của lịch sử dân tộc. Bao lớp đoàn viên TN đã được đào tạo, được bồi dưỡng chăm lo và trưởng thành.

     Trong bài thơ “Từ Ấy” – Tố Hữu từng viết khi nhận thấy ánh sáng của Đảng soi đường

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá.

Rất đậm hương và rộn tiếng chim”

Kính thưa đại hội !

     Đảng đã đánh giá rất cao vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn đối với sự nghiệp CM của Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng. Đảng coi xây dựng Đoàn TNCS HCM là quá trình xây dựng đội ngũ dự bị tin cậy, bổ sung lực lương thường xuyên cho Đảng, là đào tạo để hình thành lực lượng chính trị của Đảng trong tương lai. Do vậy Đoàn cần phải tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, coi đó là tất yếu khách quan và là con đường giúp thanh niên thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó, nhiệm vụ đó thể hiện ở 3 mặt cơ bản sau :

     1. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên và nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng. Tích cực tham gia chống lại những tư tưởng phản động, tư tưởng của giai cấp bóc lột, góp phần xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng.

     2. Xung kích đi đầu trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, tổ chức các phong trào hoạt động cách mạng, tạo ra môi trường tiên tiến cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành Đoàn viên và Đảng viên Đảng CSVN, Đoàn là nguồn nhân lực trực tiếp tham gia công tác phát triển Đảng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú, rèn luyện và giáo viên dục Đảng viên trẻ, cung cấp cán bộ cho Đảng, góp phần xây dựng Đảng về tổ chức.

     3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có trách nhiệm tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, đồng thời tham gia góp ý xây dựng đường lối, chính sách của Đảng góp ý phê bình Đảng viên voi cấp ủy Đảng.

      Với những nội dung đó, nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là vô cùng quan trọng và cần thiết. Điều đó đòi hỏi lãnh đạo Đoàn cấp trên phải phát huy cao nhất tinh thần chủ động sáng tạo, thường xuyên đổi mới nội dung hình thức, kịp thời tìm ra những giải pháp khả thi để không ngừng nâng cao hiệu quả trong các phong trào hoạt động của tuổi trẻ, góp phần xây dựng Đảng CSVN thực sự là Đảng của giai cấp công nhân, Đảng của nhân dân lao động VN, giúp Đảng lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp CNH - HĐH đất nước tiến tới xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, ổn định với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.

     Từ những năm đầu thành lập trường, Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường luôn xác định công tác phát triển Đảng viên trong nhà trường là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, chính vì vậy mà số Đảng viên trong Chi đoàn giáo viên liên tục phát triển, hiện nay chi đoàn có 15 đồng chí là Đảng viên.

     Vì vậy ngay từ đầu năm học cấp uỷ nhà trường - Đoàn cấp trên, BCH Đoàn trường cần có kế hoạch sớm về công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng: Như rà soát về độ tuổi, thẩm tra về năng lực, phẩm chất từ đó giao nhiệm vụ để thử thách, đánh giá. Có như vậy công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên giáo viên ở nhà trường mới có hiệu quả cao.

     Tuy nhiên, việc phát triển Đảng trong đoàn viên học sinh còn yếu. 10 năm thành lập trường, Chi bộ chưa kết nạp được đồng chí đoàn viên học sinh ưu tú nào vào Đảng. Nguyên nhân có nhiều, nhưng tựu chung lại có thể nhận thấy, Đoàn TNCSHCM nhà trường chưa tạo cho đoàn viên HS cơ hội thể hiện khả năng, năng lực của mình. Vì vậy, Chi bộ chưa phát hiện được những đồng chí đoàn viên học sinh xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thiết nghĩ, trong nhiệm kỳ mới, Đoàn TNCSHCM nên chú trọng hơn tới mặt này

     Đoàn trường cũng cần tạo sân chơi tích cực hơn nữa cho các đồng chí Đoàn viên học sinh tham gia, thể hiện vai trò năng động sáng tạo của đoàn viên trong thời đại mới – thời đại hội nhập – hướng tới nền kinh tế tri thức.

     Trên đây là một vài ý kiến của cá nhân tôi về công tác củng cố tư tưởng chính trị và phát triển Đảng trong đoàn viên.

     Rất mong được đại hội nghiên cứu góp ý kiến bổ sung để bản tham luận được hoàn thiện.

     Cuối cùng tôi xin mời các vị đại biểu khách quí, các đồng chí đoàn viên đến với bài hát “Đảng là cuộc sống của tôi” để thay cho lời kết phần tham luận của mình

     Xin kính chúc các vị đại biểu, khách quí, chúc các đồng chí đoàn viên sức khoẻ và hạnh phúc !

     Chúc đại hội thành công rực rỡ !

Tác giả: Thạc sĩ. Đỗ Văn Dũng - Bí thư đoàn trường
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Trường THPT B Phủ Lý thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công khai dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2019

Trường THPT B Phủ Lý công khai dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2019

'Tôi sợ sự giả dối truyền đến đời con cháu'

'Hậu quả của lối làm ăn chụp giật, giả dối này ghê gớm lắm. Tôi sợ nhất là nó truyền đời đến con cháu', nguyên Chủ tịch An Giang, ông Nguyễn Minh Nhị chia sẻ.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.
Xem thêm...
Website Đơn vị