Tin tức/(THTP B Phủ Lý)/KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG/
Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 26/3/2019

 

THÀNH ĐOÀN PHỦ LÝ

ĐOÀN TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Số:    KH-ĐTN

Phủ Lý, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2019)

 

Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018-2019.

Thực hiện kế hoạch của BTV thành đoàn Phủ Lý về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2019).

Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 88 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích

- Tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Tạo điều kiện, môi trường lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ trong nhà trường. Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, giáo dục tinh thần đoàn kết

2. Yêu cầu

- Các hoạt động phải được tổ chức có chất lượng, ý nghĩa, tạo ấn tượng tốt .

- 100% các chi đoàn tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm, thực hiện đúng theo yêu cầu của Ban tổ chức.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

          1. Thời gian:

- 7h00 - 17h00, ngày 26/03/2019

2. Địa điểm: Sân trường  THPTB Phủ Lý.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

* Phong trào thi đua dạy tốt

          - Thời gian                     : 4/3/2019 -> 30/3/2019

          - Thành phần tham gia  : Chi đoàn giáo viên

* Phong trào thi đua học tốt

- Thời gian: Từ 04/03/2019 đến hết 30/03/2019.

- Nội dung:

+ Thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường

+ Thi đua có nhiều giờ học tốt, ngày học tốt.

+ Phòng học gọn gàng, sạch đẹp.

+ Thực hiện nghiêm túc về luật an toàn giao thông

+ Tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường và Đoàn thanh niên phát động.

+ Đoàn trường tổ chức theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở việc thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường.

+ Các chi đoàn tổ chức vận động ĐVTN chi đoàn mình tích cực hưởng ứng và thực hiện nghiêm chỉnh nội dung phong trào đã phát động, tự kiểm tra, giám sát ở chi đoàn, lớp

2. Tổ chức học đối tượng đoàn và kết nạp đoàn mới

- Thời gian:03/2019

- Nội dung:

+ Các chi đoàn theo dõi lập danh sách thanh niên thanh niên ưu tú giới thiệu để Đoàn trường xem xét kết nạp đoàn viên mới (mỗi Chi đoàn nộp ds từ 8 đến 10 thanh niên ưu tú, riêng khối 12 rà soát và lập ds những thanh niên ưu tú còn lại chưa được kết nạp trừ những trường hợp đặc biệt không đủ điều kiện kết nạp).Nộp danh sách về BCH Đoàn trường trước ngày 03/03/2019 (Người nhận: Thầy Nguyễn Văn Quyền)

+ Đoàn trường tổ chức các lớp học nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các thanh niên ưu tú được kết nạp (Ngày 09/03/2019)

+  Các chi đoàn  tổ chức lễ kết nạp, trao sổ đoàn (Ngày 30/03/2019)

3. Tổ chức mít tinh Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

4. Chung kết cuộc thi “Nhà leo núi tài ba” (theo danh sách thông báo)

4.1. Thời gian: 6h45, ngày 18 hoặc 25/3/2019

4.2. Cơ cấu giải thưởng chung kết cuộc thi “ Nhà leo núi tài ba”

BTC trao thưởng như sau: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải KK.

- Giải nhất: 250.000 đồng và 15 điểm thi đua.

- Giải nhì: 200.000 đồng và 12 điểm thi đua.

- Giải ba: 150.000 đồng và 10 điểm thi đua.

- Giải KK: 100.000đồng và 5 điểm thi đua.

4.3. BGK số chung kết cuộc thi “Nhà leo núi tài ba”: BCH đoàn trường mời các đồng chí sau tham gia Ban giám khảo

- Cô Trần Thị Ngọc Bích         - Trưởng ban

- Thầy Đặng Văn Quỳnh                  -  Ủy Viên

- Cô Trần Thị Cẩm Vân          - Ủy viên

5. Tổ chức “Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam”

5.1. Bốc thăm chọn các dân tộc tham gia dự Thi

- Danh sách các dân tộc được lựa chọn để bốc thăm

+ Kinh                           + Hà Nhì              + Nùng

+ Tày                                      + Hoa                   + Vân Kiều

+ Thái                           +  Dao                  + H’Mông

+ Mường                       +  Ê Đê                 + Lào        

+ Khơ Me                      +  Ba Na                       

5.2. Thời gian

- Thời gian bốc thăm ( giờ ra chơi tiết 2 sáng thứ 4 ngày 20/02/2019 tại văn phòng Đoàn trường).

- Thời gian tổ chức hội thi: Hội thi chia làm 2 vòng

+  Vòng sơ loại: 14h00, ngày 16/03/2019, BTC sẽ lựa chọn ra những tiết mục hay và xuất sắc nhất vào vòng chung kết (chọn từ 9 đến 10 tiết mục)

+ Vòng Chung Kết: ngày 26/03/2019

5.3. Yêu cầu

- Sau khi bốc thăm xong, các chi đoàn sẽ tìm hiểu, nghiên cứu các nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán mà dân tộc mình đã bốc thăm để chuẩn bị cho hội thi.

- Các chi đoàn sẽ biểu diễn các tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc mà mình đã bốc thăm được(trong quá trình biểu diễn có phần thuyết minh về hiểu biết của mình đối với dân tộc đó). Thời gian không quá 10 phút/1 tiết mục.

- Trang phục: Chuẩn bị trang phục theo đúng dân tộc (có thể sáng tạo bằng việc thiết kế bằng giấy, vải, nilong…..).

5.4. Kinh phí

a. Cấp trường

- Kinh phí giải thưởng các hoạt động Hội thi;

- Chuẩn bị các cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ Hội thi

- Kinh phí phục vụ BTC, BGK, tiếp khách.

b. Các chi đoàn

- Kinh phí thiết kế trang phục dự thi/ thuê trang phục dự thi, kinh phí chuẩn bị gian hàng trưng bày

5.5. Biểu điểm chấm

TT

Tiêu chí

Điểm định mức

Điểm chấm

Ghi chú

1

Thời gian (không quá 10 phút/1 tiết mục)

10

 

 

2

Trang phục biểu diễn (thuê/tự thiết kế)

30

 

 

3

Kỹ năng biểu diễn (khuyến khích các tiết mục có sự kết hợp múa, hát, ……..)

30

 

 

4

Thuyết trình (thuyết minh về đặc trưng của dân tộc đang biểu diễn)

20

 

 

5

Sáng tạo (đối với các chi đoàn tự thiết kế trang phục để biểu diễn)

10

 

 

5.6. BGK “ Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam”:  BCH đoàn trường mới các đồng chí sau tham gia Ban giám khảo

1. Cô Đỗ Bích An                    - Trưởng ban

2. Thầy Vũ Đức Toản             - Phó ban

3. Cô Ngô Thị Hoa                           - Ủy viên

5.7. Cơ cấu giải thưởng

Ban Tổ chức cuộc thi trao giải thưởng như sau: 1giải Đặc biệt (nếu có), 01 giải Nhất, 02 giải Nhì , 02 giải ba và 04 giải Khuyến khích:

- Giải Đặc biệt      : 300.000 đồng và cộng 20 điểm thi đua tuần 1 tháng 4

- Giải nhất            : 250.000 đồng và 18 điểm thi đua tuần 1 tháng 4

- Giải Nhì             : 200.000 đồng  và cộng 15 điểm thi đua tuần 1 tháng 4

- Giải Ba               :150.000 đồng và cộng 12 điểm thi đua tuần 1 tháng 4

- Giải KK             : 100.000 đồng và cộng 10 điểm thi đua tuần 1 tháng

6. Tổ chức “Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam”

6.1. Bốc thăm chọn các dân tộc tham gia dự Thi

- Danh sách các dân tộc được lựa chọn để bốc thăm

+ Kinh                           + Hà Nhì              + Nùng

+ Tày                                      + Hoa                   + Vân Kiều

+ Thái                           +  Dao                  + H’Mông

+ Mường                       +  Ê Đê                 + Chăm

+ Khơ Me                      +  Ba Na              + Lào                  

6.2. Thời gian

- Thời gian bốc thăm: 8h00, ngày 20/02/2019 tại văn phòng Đoàn trường.

- Thời gian tổ chức hội thi: Hội thi chia làm 2 vòng

+  Vòng sơ loại: 14h00, ngày 16/03/2019, BTC sẽ lựa chọn ra những tiết mục hay và xuất sắc nhất vào vòng chung kết (chọn từ 9 đến 10 tiết mục)

+ Vòng Chung Kết: Ngày 26/03/2019

6.3. Yêu cầu

- Sau khi bốc thăm xong, các chi đoàn sẽ tìm hiểu, nghiên cứu các nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán mà dân tộc mình đã bốc thăm để chuẩn bị cho hội thi.

- Các chi đoàn sẽ biểu diễn các tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc mà mình đã bốc thăm được (trong quá trình biểu diễn có phần thuyết minh về hiểu biết của mình đối với dân tộc đó) Thời gian không quá 10 phút/1 tiết mục.

- Trang phục: Chuẩn bị trang phục theo đúng dân tộc (có thể sáng tạo bằng việc thiết kế bằng giấy, vải, nilong…..).

6.4. Kinh phí

a. Cấp trường

- Kinh phí giải thưởng các hoạt động Hội thi;

- Chuẩn bị các cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ Hội thi

- Kinh phí phục vụ BTC, BGK, tiếp khách.

b. Các chi đoàn

- Kinh phí thiết kế trang phục dự thi/ thuê trang phục dự thi

6.5. Biểu điểm chấm

TT

Tiêu chí

Điểm định mức

Điểm chấm

Ghi chú

1

Thời gian (không quá 10 phút/1 tiết mục)

10

 

 

2

Trang phục biểu diễn (thuê/tự thiết kế)

30

 

 

3

Kỹ năng biểu diễn (khuyến khích các tiết mục có sự kết hợp múa, hát, ……..)

30

 

 

4

Thuyết trình (thuyết minh về đặc trưng của dân tộc đang biểu diễn)

20

 

 

5

Sáng tạo (đối với các chi đoàn tự thiết kế trang phục để biểu diễn)

10

 

 

6.6. BGK “ Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam”:  BCH đoàn trường mời các đồng chí sau tham gia Ban giám khảo

1. Cô Đỗ Bích An                    - Trưởng ban

2. Thầy Vũ Đức Toản             - Phó ban

3. Cô Ngô Thị Hoa                           - Ủy viên

6.7. Cơ cấu giải thưởng

Ban Tổ chức cuộc thi trao giải thưởng như sau: 1giải Đặc biệt (nếu có), 02 giải Nhất, 03 giải Nhì và 9 giải Khuyến khích:

- Giải Đặc biệt      : 300.000 đồng và cộng 20 điểm thi đua tuần 1 tháng 4

- Giải nhất            : 250.000 đồng và 18 điểm thi đua tuần 1 tháng 4

- Giải Nhì             : 200.000 đồng  và cộng 15 điểm thi đua tuần 1 tháng 4

- Giải Ba               : 150.000 đồng và cộng 12 điểm thi đua tuần 1 tháng 4

- Giải KK             : 100.000 đồng và cộng 10 điểm thi đua tuần 1 tháng

7. Tổ chức trưng bày các gian hàng

- Thời gian

+ Chuẩn bị gian hàng              : 15h00, 25/3/2019

+ Giới thiệu và bán sản phẩm : 9h00, 26/3/2019 (sau khi mít tinh xong các lớp sẽ phân công các bạn phụ trách bày bán các gian hàng)

- Yêu cầu

 + Các lớp tự thiết kế, chuẩn bị các vật dụng để làm gian hàng theo vị trí được phân công

+ Các gian hàng bày bán các sản phẩm trang sức ( vòng cổ, vòng tay…….), các món ăn ( hoa quả, bánh kẹo, xoài, cóc dầm..). Khuyến khích các gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm văn hoá, các món ăn đặc trưng của dân tộc mà chi đoàn biểu diễn.

+ Các sản phẩm trưng bày và bán tại gian hàng phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Không bày bán các chất kích thích (thuốc lá..), đồ uống có cồn (rượu, bia….)

+ Để đảm bảo an toàn, yêu cầu không sử dụng bình ga mini để chế biến các sản phẩm; nếu sử dụng các thiết bị khác phải đăng ký với đoàn trường và tuyệt đối đảm bảo an toàn khi sử dụng

8. Tổ chức một số trò chơi

- Yêu cầu các chi đoàn lựa chọn, lập danh sách đúng đối tượng tham gia dự thi, nộp về BCH đoàn trường trước ngày 10/03/2019 (người nhận: Thầy Hoàng Mạnh Cường)

- Các đoàn viên thanh niên có tên trong danh sách tham gia các trò chơi phải có mặt tại địa điểm tổ chức đúng thời gian quy định

6.1. Thi đi xe đạp chậm

- Số lượng học sinh mỗi lớp đăng ký tham gia: 1 học sinh

- Ban giám khảo:

+ Thầy Nguyễn Quang Hoàn – Trưởng ban

+ Thầy Đặng Văn Quỳnh - Ủy viên

+ Cô Nguyễn Thị Hường - Ủy viên

+ Thầy Lù Văn Sùng (SV)- Ủy viên

+ Thầy Nguyễn Quốc Đạt (SV)- Ủy viên

- Hình thức tổ chức: đấu loại trực tiếp, BTC cho các lớp bộc thăm chia làm 4 nhóm lấy 4 đội nhất vào vòng chung kết.

- Cơ cấu giải thưởng:

+ 1 giải nhất 50.000 đồng

+ 1 giải nhì 40.000 đồng

+ 2 giải ba mỗi giải 30.000 đồng

+ 4 giải khuyến khích ( 4 đội nhì của 4 nhóm)  mỗi giải 20.000 đồng

6.2. Thi ăn táo

- Số lượng học sinh mỗi lớp đăng ký tham gia: 1 nam và 1 nữ

- Ban giám khảo:

+ Thầy Hoàng Mạnh Cường

+ Cô Trình Ngọc Trâm ( SV) - Ủy viên

+ Cô Nguyễn Khánh Lý (SV) - Ủy viên

+ Cô Ngô Kiều Anh ( SV) - Ủy viên

+ Cô Vũ Thị Khánh Hòa ( SV) - Ủy viên

- Hình thức tổ chức: BTC sẽ cho thi theo khối lấy 1 nhất và 1 nhì vào vòng 2

- Cơ cấu giải thưởng:

+ 1 giải nhất 70.000 đồng

+ 1 giải nhì 50.000 đồng

+1 giải ba 40.000 đồng

+ 3 giải khuyến khích 30.000 đồng

6.3. Thi nhảy bao bố (để đảm bảo an toàn, yêu cầu các học sinh tham gia trò chơi này phải đi giày bata)

- Số lượng học sinh mỗi lớp đăng ký tham gia: 1 nam, 1 nữ

- Ban giám khảo:

+ Thầy Ninh Quang Phong – Trưởng ban

+ Cô Nguyễn Thị Huyền - Ủy viên

+ Nguyễn Thị Hà Anh - Ủy viên

+ Cô Trương Thị Xim (SV) - Ủy viên

+ Cô Nguyễn Thị Trang ( SV) - Ủy viên

- Hình thức tổ chức: Hình thức tổ chức: đấu loại trực tiếp, BTC cho các lớp bộc thăm chia làm 4 nhóm lấy 4 đội nhất vào vòng chung kết.

- Cơ cấu giải thưởng:

+ 1 giải nhất nam, nữ: 50.000 đồng

+ 1 giải nhì nam, nữ: 40.000 đồng

+1 giải ba nam, nữ: 30.000 đồng

+ 1 giải khuyễn khích nam, nữ: 20.000 đồng

6.4. Thi kéo co (để đảm bảo an toàn, yêu cầu các học sinh tham gia trò chơi này phải đi giày bata, có thể sử dụng găng tay)

- Số lượng học sinh mỗi lớp đăng ký tham gia: 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ có đủ sức khỏe

- Ban giám khảo:

+ Thầy: Đỗ Văn Hạ - Trưởng ban

+ Cô: Nguyễn Thị Tố Huyên - Ủy Viên

+ Nguyễn Thị Thu (SV)- Ủy viên

+ Nguyễn Thị Thùy Linh (SV) - Ủy Viên

+ Nguyễn Thị Thu Hà (SV) - Ủy viên

- Hình thức tổ chức: Các lớp sẽ bốc  thăm thi đấu 2 vòng và thi đấu theo sơ đồ sau:

Số 1

Số 2

Số 3

Số 4

Số 5

Số 6

Số 7

Số 8

Số 9

Số 10

Số 11

Số 12

Số 13

 

Số 14

Số 15

Số 16

Số 17

Số 18

Số 19

Số 20

Số 21

Số 22

Số 23

Số 24

Số 25

Số 26

Số 27

Số 28

Số 2

Thắng trận 1

Thắng trận 2

Thắng trận 3

Thắng trận 4

Thắng trận 5

Thắng trận 6

Thắng trận 7

Thắng trận 8

Thắng trận 9

Thắng trận 10

Thắng trận 11

Thắng trận 12

Thắng trận 13

Thắng trận 14

Số 1

Số 4

Số 3

Số 6

Số 5

Số 8

Số 7

Số 10

Số 9

Số 11

Số 13

Số 12

Số 29

Số 14

Thắng trận 1

Thắng trận 2

Thắng trận 3

Thắng trận 4

Thắng trận 5

Thắng trận 6

Thắng trận 7

 

 

 

 

 

 

 

Vòng 1:                                   Vòng 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cơ cấu giải thưởng:

+ 1 giải nhất: 200.000 đồng

+ 1 giải nhì 150.000 đồng

+ 1 giải ba 100.000 đồng

III. Tổ chức thực hiện

1. Chương trình cụ thể

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

15h00

25/3/2019

Các lớp chuẩn bị gian hàng theo vị trí phân công của BTC

 

6h45

26/3/2019

- Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu. Tập trung học sinh tại sân trường

 

- Văn nghệ chào mừng

 

- Chào cờ, hát Quốc ca; đoàn ca

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

 

- Diễn văn kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

- Phát biểu của đoàn cấp trên

 

- Phát biểu của lãnh đạo nhà trường

 

- Tặng hoa chúc mừng

 

- Tổ chức Hội thi “Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam”

 

- Tổ chức trưng bày các gian hàng

 

14h00- 17h00

26/3/2019

- Tổ chức một số trò chơi

 

 

2. Phân công nhiệm vụ

Ban

Họ và tên

Chức vụ

Trách nhiệm

Ban chỉ đạo

1. Bà Nguyễn Thị Minh Thu- HT

Trưởng ban

Duyệt kế hoạch, chỉ đạo ĐTN thực hiện.

2. Ông Đỗ Văn Dũng – PHT

Phó ban

3. Bà Hoàng Anh  - PHT

Phó ban

4.Ông Nguyễn Văn Quyền – BTĐT

Ủy viên

5. Bà Nguyễn T.Phương Thảo- PBT ĐT

Ủy viên

Ban tổ chức

1. Đ/c/ Nguyễn Văn Quyền – BTĐT

Trưởng ban

Lập kế hoạch, chỉ đạo chung các hoạt động. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên

2. Đ/c Nguyễn T. Phương Thảo- PBT ĐT

Phó ban

Lên kế hoạch “Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam”; chuẩn bị giấy mời; trao thưởng.

3. Đ/c Hoàng Mạnh Cường- BTV ĐT

Phó ban

 Lên kế hoạch tổ chức các trò chơi: Thi nhẩy bao, đi xe đạp chậm, ăn táo, kéo co; dẫn chương trình “Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam”

4. Đ/c Nguyễn Thị Huyền- BCH ĐT

Ủy viên

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ trong buổi Lễ kỷ niệm, quản lý nề nếp HS.

5. Đ/c Trịnh Thị Dung- BCH ĐT

Ủy viên

6. Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

Ủy viên

Hỗ trợ cùng đồng chí Thảo trong công tác hậu cần.

7. Đ/c Nguyễn Thị Nga- BCH ĐT

Ủy viên

 Phụ trách phần âm thanh, loa đài….

 

3. Phân công các lớp lao động

Nội dung công việc

Lớp thực hiện

Thời gian

Phụ trách

Trang trí, khánh tiết, tổng vệ sinh toàn trường

10A9

14h00 Chiều ngày 25/03/2019

Đ/c Nguyễn Văn Quyền

Đ/c Hoàng Mạnh Cường

Thu dọn sau khi tổ chức các hoạt động, tổng vệ sinh trước và sau khi tổ chức các hoạt động

11A2

17h00, ngày 26/03/2019

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Đoàn trường đề nghị các chi đoàn báo cáo giáo viên chủ nhiệm và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo BCH đoàn trường để được hướng dẫn giải quyết./.

DUYỆT KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Thu

 

LẬP KẾ HOẠCH

BTĐT

 

 

 

 

              Nguyễn Văn Quyền

 

 

Tác giả: thptbphuly
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Trường THPT B Phủ Lý thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công khai dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2019

Trường THPT B Phủ Lý công khai dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2019

'Tôi sợ sự giả dối truyền đến đời con cháu'

'Hậu quả của lối làm ăn chụp giật, giả dối này ghê gớm lắm. Tôi sợ nhất là nó truyền đời đến con cháu', nguyên Chủ tịch An Giang, ông Nguyễn Minh Nhị chia sẻ.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.
Xem thêm...
Website Đơn vị