Tin tức/(THTP B Phủ Lý)/GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG/
Công khai theo thông tư 36

Biểu mẫu 09

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

            TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝ

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông,

năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

...

I

Điều kiện tuyển sinh

Hoàn thành chương trình THCS

Hoàn thành chương trình lớp 10

Hoàn thành chương trình lớp 11

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

 Chương trình nhà trường đối với các môn: Địa lí 12 ; GDCD 12 ; Hóa 10,11,12 ; Lịch sử 11, 12 ; Sinh 10,11 ; Toán 12 ; Văn 10,11,12; còn lại thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, chương trình giáo dục địa phương của Sở GDĐT

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 Liên hệ thường xuyên: Thông báo, giấy mời, sổ liên lạc điện tử, điện thoại.

- Liên hệ định kỳ: Họp PHHS 3 lần/ năm (đầu năm, cuối HKI, cuối năm học).

- Học tập nghiêm túc, tích cực, tự chủ, sáng tạo.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 -  Hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo hoạt động hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp.

- Sinh hoạt Đoàn, câu lạc bộ

- Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, về nguồn, tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo...

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

- Sức khỏe: Tốt.

- Xếp loại Hạnh kiểm: Khá, tốt: 96,5%; TB: 3,1%; Yếu: 0,4% (Đánh giá Hạnh kiểm của học sinh sát thực tế hơn)

- Xếp loại học lực Khá, Giỏi: 50%; TB: 45%;  Yếu, kém: 5%; thi tốt nghiệp bằng với trung bình của Sở Giáo dục và Đào tạo

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Tiếp tục học lên lớp 11

Tiếp tục học lên lớp 12

Tiếp tục học ĐH, CĐ, học nghề

 

               

 

       Phủ Lý, ngày 30  tháng 8  năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
 

 

 

Nguyễn Thị Minh Thu

 

 

 

Biểu mẫu 10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

            TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝ

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Lớp …

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

 

 

 

 

 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

1051 (89,4) 

345

(86%) 

345

(87,6%)  

 361 (94,7%)

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

113 (9,6%) 

52 (13%) 

42 (10,6) 

19 (5,0) 

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 12 (1,0%)

 4 (1,0%)

 7

(1,8%)

1 (0,3%) 

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 

II

Số học sinh chia theo học lực

 

 

 

 

 

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

196 (16,7) 

53 (13,1%) 

51 (12,9%) 

92 (24,1%) 

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

665 (56,5) 

 214 (53,4%)

 234 (53,4%)

217 (57,2%) 

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 278 (23,6%)

 114 (28,4%)

92 (23,4%) 

72 (18,9%) 

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

36 (3,1%) 

 19 (4,7%)

17 (10,3%) 

 

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

 1 (0,1%)

 1 (0,4%)

 

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

 1175

(99,9%)

400

(99,6%)

394

(100%) 

381 (100%) 

 

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

196 (16,7%) 

53 (13,1%) 

51 (12,9%) 

92 (24,1%) 

 

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

665 (56,5)% 

 214 (53,4%)

 234 (53,4%)

217 (57,2%) 

 

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

 36 (3,1%)

 19 (4,7%)

 17 (4,3%)

 

 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

 4

(3,4%)

(1%)

 

 

 

4

Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

5

Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

 1 (0,1%)

 1 (0,4%)

 

 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi

 

 

 

 

 

1

Cấp huyện

 

 

 

 

 

2

Cấp tỉnh/thành phố

45/66  (68,18%) 

10/15

(66,7) 

12/15 

(80%)

 23/36

(63,9%)

 

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 

 

 

 381

(100%)

 

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

 

 

 

 

 

1

Số lượng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

380

(99,74%) 

 

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 228

(60%)

 

VIII

Số học sinh nam/số học sinh nữ

590/586

(50,2%/49,8%)

212/189

(52,9%/47,1%)

188/206

(47,7%/52,3%)

190/191

(49,9%/50,1%)

 

IX

Số học sinh dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

 

Phủ Lý, ngày 30 tháng 8  năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
 

 

 

Nguyễn Thị Minh Thu

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

            TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝ

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

1

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

 33

-

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

5

Số phòng học bộ môn

 9

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

 

-

7

Bình quân lớp/phòng học

 1

-

8

Bình quân học sinh/lớp

44 

-

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

 27.300

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

 1.000.000

 

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

 50

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

 90

 

3

Diện tích thư viện (m2)

 50

 

4

Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)

 25

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định

 

 

1.1

Khối lớp...

 

 

1.2

Khối lớp...

 

 

1.3

Khối lớp...

 

 

2

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định

 

 

2.1

Khối lớp...

 

 

2.2

Khối lớp...

 

 

2.3

Khối lớp...

 

 

3

Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)

 

 

4

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập

(Đơn vị tính: bộ)

55 

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 3

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

 

2

Cát xét

 16

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

 2

 

5

Thiết bị khác...

 

 

6

…..

 

 

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

 2

 

2

Cát xét

16 

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

 

5

Thiết bị khác...

 

 

..

……………

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 x

 

 x

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

 

 

Phủ Lý, ngày 30 tháng 8  năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
 

 

Nguyễn Thị Minh Thu

 

             

Biểu mẫu 12

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

            TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝ

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

74 

 1

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

12

 

1

11

 

 

 

12

 

 

3

9

 

 

2

7

 

 

7

 

 

 

7

 

 

2

5

 

 

3

Hóa

6

 

1

5

 

 

 

6

 

 

2

4

 

 

4

Sinh

3

1

 

2

 

 

 

3

 

 

1

2

 

 

5

Ngữ văn

9

 

2

7

 

 

 

9

 

 

0

9

 

 

6

GDCD

2

 

 

2

 

 

 

2

 

 

0

2

 

 

7

Tiếng Anh

7

 

2

5

 

 

 

7

 

 

3

4

 

 

8

Lịch sử

3

 

1

2

 

 

 

3

 

 

0

3

 

 

9

Địa lý

3

 

1

2

 

 

 

3

 

 

0

3

 

 

10

Tin học

3

 

2

1

 

 

 

3

 

 

0

3

 

 

11

Thể dục

4

 

1

3

 

 

 

4

 

 

1

3

 

 

12

GDQPAN

2

 

 

2

 

 

 

1

 

 

0

2

 

 

13

CNNN

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

0

1

 

 

14

CNCN

2

 

 

2

 

 

 

2

 

 

0

2

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

2

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phủ Lý, ngày 30  tháng 8  năm 2018
Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Minh Thu

 

                                     

 

 

Tác giả: Hiệu trưởng
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Trường THPT B Phủ Lý thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công khai dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2019

Trường THPT B Phủ Lý công khai dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2019

'Tôi sợ sự giả dối truyền đến đời con cháu'

'Hậu quả của lối làm ăn chụp giật, giả dối này ghê gớm lắm. Tôi sợ nhất là nó truyền đời đến con cháu', nguyên Chủ tịch An Giang, ông Nguyễn Minh Nhị chia sẻ.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.
Xem thêm...
Website Đơn vị