tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 - HKII NĂM HỌC 2019 - 2020

SỞ GD - ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C BÌNH LỤC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HỌC 01

HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2019 - 2020

(từ 13/1/2020 đến 19/1/2020)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

LÃNH ĐẠO TRỰC

HAI

13/1

7h15: SHĐT

7h45: Họp GVCN - Bình xét TĐ lớp

T2: Học theo TKB

7h00: Họp Sở (đ.c Thành, Huyền)

Học ôn tập (TKB mớituần 1 đợt 03)

đ.c Thành

đ.c Huy

BA

14/1

Học theo TKB

Nộp danh sách HSG vế Sở

Học ôn K12 (TKB) - Nghề 11

đ.c Thành

đ.c Huệ

15/1

Học theo TKB

Học ôn tập

đ.c Thành

đ.c Huy

NĂM

16/1

Học theo TKB

14h: Họp cơ quan

đ.c Thành

đ.c Huệ

SÁU

17/1

Học theo TKB

Học ôn tập

đ.c Thành

đ.c Huy

BẢY

18/1

Học theo TKB

Bồi dưỡng HSG

đ.c Thành

đ.c Huệ

CN

19/1

Tác giả: thptcbinhluc

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường