tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 - HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

SỞ GD - ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C BÌNH LỤC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HỌC 13

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

(từ 18/11/2019 đến 13/11/2019)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

LÃNH ĐẠO TRỰC

HAI

18/11

Tiết 1:SHĐT - Họp GVCN

Tiết 2: Học TKB - SHCM

Học ôn 3K

đ.c Thành

đ.c Huy

BA

19/11

Học theo TKB

Học ôn K12

Học nghề 11

Khánh tiết 20/11 (đ.c Thắng)

đ.c Thành

đ.c Huệ

20/11

KỶ NIỆM 20/11/2019

đ.c Thành

đ.c Huy

NĂM

21/11

Học theo TKB

Học ôn 3K (TKB chiều thứ 4)

đ.c Thành

đ.c Huệ

SÁU

22/11

Học theo TKB

Tiết 3: Học giao ban

Học ôn 3K

đ.c Thành

đ.c Huy

BẢY

23/11

Học theo TKB

Bồi dưỡng HSG

đ.c Thành

đ.c Huệ

CN

24/11

Tác giả: thptcbinhluc

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường