tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 - HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

SỞ GD - ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C BÌNH LỤC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HỌC 15

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

(từ 02/12/2019 đến 07/12/2019)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

LÃNH ĐẠO TRỰC

HAI

02/12

Tiết 1:SHĐT - Họp GVCN - Họp ôn tập ĐH

Tiết 2: Học TKB mới - SHCM

Đ.c Huy công tác Sở

Học ôn 3K (TKB mới)

đ.c Thành

đ.c Huy

BA

03/12

Học theo TKB

Đ.c Thành dự HN huyện

Học ôn K12

Học nghề 11

đ.c Thành

đ.c Huệ

04/12

Học theo TKB

Học ôn 3K

đ.c Thành

đ.c Huy

NĂM

05/12

Học theo TKB

Bồi dưỡngHSG

đ.c Thành

đ.c Huệ

SÁU

06/12

Học theo TKB

Tiết 3: Họp giao ban

10h30: Họp chi bộ

Học ôn 3K

đ.c Thành

đ.c Huy

BẢY

07/12

Học theo TKB

Bồi dưỡng HSG

đ.c Thành

đ.c Huệ

CN

1/12

Tác giả: thptcbinhluc

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường