tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020

SỞ GD - ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C BÌNH LỤC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HỌC 14

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

(từ 25/11/2019 đến 30/11/2019)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

LÃNH ĐẠO TRỰC

HAI

25/11

Tiết 1:SHĐT - Họp GVCN - Họp ôn tập ĐH

Tiết 2: Học TKB - SHCM

Học ôn 3K

đ.c Thành

đ.c Huy

BA

26/11

Học theo TKB

Nộp hồ sơ NCKH về Sở

Tập huấn GVCN (đ.c Hưng, Kiên)

Học ôn K12

Học nghề 11

đ.c Thành

đ.c Huệ

27/11

Học theo TKB

Học ôn 3K

đ.c Thành

đ.c Huy

NĂM

28/11

Học theo TKB

Bồi dưỡngHSG

đ.c Thành

đ.c Huệ

SÁU

29/11

Học theo TKB

Thi NCKH cấp tỉnh (APL;3 ngày)

Học ôn 3K

đ.c Thành

đ.c Huy

BẢY

30/11

Học theo TKB

Bồi dưỡng HSG

đ.c Thành

đ.c Huệ

CN

1/12

Tác giả: thptcbinhluc

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường