tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 - HỌC KỲ I NĂM 2019 - 2020

SỞ GD - ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C BÌNH LỤC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HỌC 18

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

(từ 23/12/2019 đến 29/12/2019)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

LÃNH ĐẠO TRỰC

HAI

23/12

7h15: SHĐT (Tọa đàm)

T3: Học theo TKB

đ.c Thành

đ.c Huy

BA

24/12

Học theo TKB

Hạn nộp kê khai tài sản về Sở

Hạn nộp báo cáo KQ KSHKI

BD HSG

đ.c Thành

đ.c Huệ

25/12

Học theo TKB

đ.c Thành

đ.c Huy

NĂM

26/12

Học theo TKB

Coi thi HSG QG (đ.c Huy, Hoàn)

14h00: Họp cơ quan (THCM)

đ.c Thành

đ.c Huệ

SÁU

27/12

Học theo TKB

T3: Họp giao ban

13h30. Thi đồ dùng dạy học

đ.c Thành

đ.c Huy

BẢY

28/12

Học theo TKB

BD HSG

đ.c Thành

đ.c Huệ

CN

29/12

Tác giả: thptcbinhluc

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường