tin tức-sự kiện

LỊCH THI 8 TUẦN
LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014- 2015
Thứ/ ngày Môn kiểm tra T.lượng làm bài T.gian phát đề T.gian tính giờ T.gian thu bài
Ba Sáng Ngữ văn 12 120 phút 7h25 7h30 9h30
Vật lý 12 60 phút 9h55 10h00 11h00
11/04/2014 Chiều Ngữ văn 11 120 phút 13h25 13h30 15h30
Hóa học 11 60 phút 15h55 16h00 17h00
Sáng Ngữ văn 10 120 phút 7h25 7h30 9h30
Vật lý 10 60 phút 9h55 10h00 11h00
11/05/2014 Chiều Toán 12 120 phút 13h25 13h30 15h30
Tiếng Anh 12 60 phút 15h55 16h00 17h00
Năm Sáng Toán 11 120 phút 7h25 7h30 9h30
Tiếng Anh 11 60 phút 9h55 10h00 11h00
11/06/2014 Chiều Toán 10 120 phút 13h25 13h30 15h30
Tiếng Anh 10 60 phút 15h55 16h00 17h00
Thời gian giáo viên và học sinh có mặt tại Hội đồng thi: HIỆU TRƯỞNG:
Buổi sáng: 7h10
Buổi chiều: 13h10

Tác giả: THPT C BÌNH LỤC

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường