tin tức-sự kiện

HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC

*, Hội nghị đã nghe Đồng chí Phạm Đức Quý, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường Trình bày Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 để hội nghị thảo luận.

- Đồng chí Mai Hồng Khanh, thay mặt Ban thanh tra nhân dân trình bày phương hướng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2014 – 2015.

*, Hội nghị đã tập trung trí tuệ, ý thức trách nhiệm đóng góp ý kiến cho bản báo cáo được đầy đủ. Các đồng chí đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chủ động tham mưu để bản dự thảo phương hướng sát với thực tế của nhà trường.

Sau khi thảo luận, Hội nghị đã thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản năm học 2014 – 2015 như sau:

1. Nâng cao chất lượng dạy và học. Tăng cường quản lý, rèn luyện đạo đức học sinh. Xét danh hiệu lao động tiên tiến theo tỷ lệ trên trung bình, xét từ cao xuống thấp.

2. Tỷ lệ học sinh lưu ban dưới 2%.

3. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 90% trở lên.

4. Thi nghề phổ thông đạt 95% trở lên.

5. Thi học sinh giỏi đạt 26 giải trở lên, trong đó ít nhất 20 giải nhất, nhì, ba.

6. Lao động vệ sinh trường, lớp luôn sạch, đẹp.

7. Tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 2%

8. Nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

+ 5/6 tổ đạt tập thể lao động tiên tiến.

+ 50 – 70% cá nhân đạt lao động tiên tiến, 10% cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở.

Một số hình ảnh hoạt động của Hội nghị

Ông Mai Hồng Khanh, Trưởng ban thanh tra nhân dân

Ông Trần Văn Hiếu, Chủ tịch Công đoàn ngành phát biểu ý kiến chỉ đạo

Tác giả: THPT C BÌNH LỤC

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường