tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

SỞ GD - ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C BÌNH LỤC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HỌC 16

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

(từ 09/12/2019 đến 15/12/2019)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

LÃNH ĐẠO TRỰC

HAI

09/12

Tiết 1: Học TKB- SHCM

Đ.c Huệcông tác Huyện

Học ôn 3K

đ.c Thành

đ.c Huy

BA

10/12

Học theo TKB

Học ôn K12

Học nghề 11

đ.c Thành

đ.c Huệ

11/12

Học theo TKB

Học ôn 3K

đ.c Thành

đ.c Huy

NĂM

12/12

Học theo TKB

Duyệt đề khảo sát HKI

Bồi dưỡngHSG

đ.c Thành

đ.c Huệ

SÁU

13/12

Học theo TKB

Họp BTC thi đồ dùng dạy học

Học ôn 3K

đ.c Thành

đ.c Huy

BẢY

14/12

Học theo TKB

đ.c Thành

đ.c Huệ

CN

15/12

đ.c Huy nhận đê thi khảo sát HKI
Tác giả: thptcbinhluc

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường