tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

SỞ GD - ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C BÌNH LỤC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HỌC 12

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

(từ 11/11/2019đến17/11/2019)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

LÃNH ĐẠO TRỰC

HAI

11/11

Tiết 1:SHĐT - Họp GVCN

Tiết 2:TKB mới - SHCM

Tiết 5: Ký LBG

13h30: Hội nghị tổng kết Sở (đ.c Thành + Huyền)

Học ôn 3K (TKB mới)

đ.c Thành

đ.c Huy

BA

12/11

Tập huấn tại Sở (đ.c Huệ + Linh)

Tập huấn CM (đ.c Vinh, 3 ngày)

Học ôn K12

đ.c Huệ, Linh tập huấn Sở

đ.c Vinh tập huấn (3 ngày)

đ.c Thành

đ.c Huệ

13/11

Học theo TKB

Học ôn 3K

đ.c Thành

đ.c Huy

NĂM

14/11

Học theo TKB

13h30: Hội thảo cụm lần 1 BBL

đ.c Thành

đ.c Huệ

SÁU

15/11

Học theo TKB

Học ôn 3K

đ.c Thành

đ.c Huy

BẢY

16/11

Học theo TKB

Bồi dưỡng HSG

đ.c Thành

đ.c Huệ

CN

17/11

đc. Thành dự thành lập trường CPL

đc. Huệdự thành lập trường BH

đc. Huy dự thành lập trường NL

Tác giả: thptcbinhluc

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường