tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 - HỌC KỲ I NĂM 2019 - 2020

SỞ GD - ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C BÌNH LỤC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HỌC 17

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

(từ 16/12/2019 đến 21/12/2019)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

LÃNH ĐẠO TRỰC

HAI

16/12

6h45: Thi toán 12; Tiếng Anh 12

7h30: Đ.c Huệ dự HN huyện

13h00: Thi toán 10; Tiếng Anh 10

13h30: Họp chi bộ (Kiểm điểm đảng viên năm 2019)

đ.c Thành

đ.c Huy

BA

17/12

6h45:Thi Ngữ văn 12

13h00: Thi Ngữ văn 10

14h: Gặp mặt HSG tỉnh (đ.cHuệ)

đ.c Thành

đ.c Huệ

18/12

6h45:Thi tổ hợp tự chọn 12

13h00: Thi tổ hợp tự chọn 10

đ.c Thành

đ.c Huy

NĂM

19/12

6h45:Thi toán 11; Tiếng Anh 11

13h00: Thi Ngữ văn 11

đ.c Thành

đ.c Huệ

SÁU

20/12

6h45:Thi tổ hợp tự chọn 11

7h00: Đ.c Nga duyệt bằng THPT QG

13h00: Thi nói Tiếng Anh 10

đ.c Thành

đ.c Huy

BẢY

21/12

7h00: Học theo TKB

8h00: Họp Sở (đ.c Thành, Huệ, Huy)

13h00: Thi nói Tiếng Anh 11

đ.c Thành

đ.c Huệ

CN

22/12

Tác giả: thptcbinhluc

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường